Tipul proiectului: KA210-SCH- Parteneriat la scară mică în educația școlară

Data de început a proiectului: 28.02.2022

Dara de terminare a proiectului: 28.11.2023

Durata proiectului: 21 de luni

Suma forfetară (grantul primit): 60.000 euro

Obiectivele principale ale proiectului:

▪ Predarea și învățarea limbilor străine;

▪ Abilitățile și competențele digitale;

▪ Incluziune, promovarea egalității și a non-discriminării.

Obiectivele concrete ale proiectului:

▪ îmbunătățirea competențelor digitale atât ale elevilor, cât și ale profesorilor;

▪ promovarea incluziunii sociale și a diversității;

▪ îmbunătățirea abilităților lingvistice.

Ce anume își propune acest proiect:

 1. Motivarea atât a elevilor, cât și a profesorilor de a gestiona criza COVID-19
 2. Încurajarea dezvoltării abilităților și a încrederii profesorilor și ale elevilor în folosirea adecvată și eficientă a tehnologiei digitale pentru a veni în sprijinul procesului de predare-învățare.
 3. Crearea unui mediu pentru profesori de a învăța metode inovative în educație.
 4. Stoparea procesului de dezinformare prin educație
 5. Crearea unui mediu pentru elevi de a învăța în propriul lor ritm, permițându-le astfel ca procesul de învățare să devină personal și captivant.
 6. Dezvoltarea respectului și a toleranței pentru diversitate.
 7. Folosirea uneltelor digitale pentru a inova procese si produse de informatică și tehnologia comunicării.
 8. Menținerea pasului cu evoluția digitală.
 9. Îmbunătățirea competențelor profesorilor de a gestiona grupuri diverse de elevi.
 10. Învățarea istoriei digitale.
 11. Încurajarea procesului de învățare productivă în afara școlii sau într-un mediu virtual.
 12. Abordarea unor componente cheie a competențelor digitale identificate de Cadrul European pentru Competențe Digitale:
 13. a) educația în domeniul informației și a datelor
 14. b) comunicare și colaborare
 15. c) crearea conținutului digital
 16. d) siguranța
 17. e) soluționarea problemelor
 18. Organizarea unor evenimente locale, tehnologice și artistice, specifice fiecărei țări participante pentru promovarea caracteristicilor culturale diferite.

Rezultate așteptate:

▪ elevii îți vor îmbunătății abilitățile digitale și lingvistice;

▪ crearea unui mediu al elevilor în mediul virtual, similar cu cel din sala de clasă;

▪ elevii vor fi în legătură permanentă cu colegii lor din tățrile partenere, discutân online activitățile pe care trebuie să le realizeze;

▪ întâlnirile și activitățile virtuale care vor avea loc pe perioada proiectului le va permite elevilor să se familiarizeze cu alte culturi europene și, în același timp, să-ți dezvolte abulitățile de comunicare;

▪ elevii își vor dezvolta propriul lor stil de învățare și își vor continua educația într-un mediu virtual;

▪ acest proiect îi va ajuta pe elevi să-și dezvolte creativitatea, precum și abilitățile de colaborare și învățare digitală;

▪ produsele finale vor fi: planuri de lecții, activități interactive și practice, tricouri, cărți digitale și tutoriale.

Grupele țintă:

 1. a) în jur de 50 de elevi (elevi de etnie diferită, elevi care provin din familii monoparentale, elevi care provin din familii ale cărui venit este scăzut, elevi cu deficiențe de învățare, elevi a căror acces la tehnologie este limitat).
 2. b) 10 profesori (limbi străine, informatică, arte, științe, matematică)

Toate instituțiile participante vor promova activitățile în rândul unui număr mare de elevi și profesori. Un grup țintă secundar este format din familiile elevilor, alte școli și autorități locale, asociații de voluntar, care vor fi implicate atât la nivel regional, cât și la nivel național. Aceștia vor fi implicați în proiect prin evenimente de diseminare și activități de “digitalizare”. Autoritățile locale vor fi invitate la școală în timpul activităților, la fel părinți și alți profesori. Acestora li se va cere să prezinte (să discute) o temă în legătură cu activitatea desfășurată sau să contribuie la activitatea care se desfășoară în luna respectivă.

Țări participante:

 1. Danemarca (BrØndby) – FGU Vestegnen – 430 de elevi (16- 25 ani), 70 profesori
 2. Turcia (Hatay) – Karlisu Sosyal Bilimler Lisesi – 574 elevi (14-19 ani)
 3. Portugalia (Bragança) – Agrupamento de Escolas Miguel Torga – elevi 3-18 ani
 4. Croația (Split) – Obrtnicka skola – 650 elevi (15-18 ani)
 5. Romania (Deva) – Colegiul National Decebal – 1236 elevi (3-18 ani)

Gestionarea proiectului:

Acest proiect este o continuare a proiectului eTwinning “Digital Learning in English Language” care a avut loc în perioada februarie-mai 2021 și din care au făcut parte Croația, Portugalia, Turcia și România. El se va desfășura pe o nouă platform Twinspace care fi fondată de școlile din Turcia și Danemarca și care va fi folosită în timpul și după terminarea proiectului ca instrument principal de pregătire, implementare și diseminare a proiectului. Anunțurile, notificările, termenele limită, evenimentel ce urmează să fie desfășurate și toate activitățile (tot ceea ce trebuie organizat sau agenda întâlnirilor) vor fi publicate mai întâi pe Twinspace, apoi vor fi transmise prin e-mail și pe grupurile profesorilor de Whatsapp. Toți profesorii vor fi incluși pe toate aceste platforme pentru a fi informați și ținuți la current despre evenimentele curente. Școala aplicantă va avea responsabilitatea de a gestiona controlul financiar, dar toți partenerii vor participa la planificarea cheltuielilor. Toți partenerii vor avea responsabilitatea de a colabora și a contribui la îndeplinirea activităților, la respectarea termenelor limită și a punctelor și observațiilor făcute de coordonatorul aplicant. Comunicarea și colaborarea vor fi îndeplinite prin organizarea unor întâlniri regulate folosind platforme precum ZOOM, MEET, WHATSAPP. Înainte de mobilitățile fizice în Croația și Turcia, participanții (profesori și elevi) vor participa la întâlniri online pentru a asigura o mai bună colaborare între parteneri. Reguli pentru o comunicare eficientă, cum ar fi împărțirea clară a sarcinilor, vor fi stabilite la începutul parteneriatului astfel încât toată lumea să poată coopera și comunica în mod respectuos cu partenerii. Școala daneză, fiind școala aplicantă, va juca rolul principal în executarea proiectului; școala turcă va monitoriza progresul, iar școala portugheză va ajuta dacă e necesar. Pentru o implementare practică, se vor pune online tutorial pentru a învăța participanții cum să îndeplinească sarcinile sau să utilizeze unelte digitale sau platforme. În plus, vor avea loc întâlniri online pentru schimbul de idei și pentru a împărtăți experiențe cu scopul de a implementa proiectul eficient.

Responsabilitățile partenerilor:

 1. Danemarca – școala aplicantă
 2. a) coordonarea implementării rezultatelor proiectului;
 3. b) se asigură că toți partenerii aderă la scopurile și obiectivele proiectului și respectă termenele limită ale întâlnirilor;
 4. c) crează, împărtășește și implementează Contractul de angajament al grantului de proiect;
 5. d) coordonează întâlnirile.
 6. Toate școlile partenere și coordonatorii acestora au responsabilitatea de:
 7. a) a adera și de a respecta toate punctele menționate în contractul de angajament;
 8. b) a contribui activ, de a coopera și de a respecta termenele limită pentru activități;
 9. c) a contibui la activitățile, întâlnirile și rezultatele proiectului;
 10. d) a fi responsabili în ceea ce privește gestionarea bugetului și a resurselor aferente.

 Sarcinile școlilor partenere:

 1. Turcia – monitorizarea proiectului (proiectul a fost inițiat de Turcia și au monitorizat tot procesul începând cu proiectul eTwinning)

               – Activități de învățare individualizată (mobilitate fizică)

               – Zilele Erasmus (ca parte a diseminării)

 1. Portugalia – suport de implementare (fiind partenerul cu cea mai mare experiență în proiecte Erasmus+, vor oferi suport în implementarea proiectului)

                       – post-test și evaluare

                       – Zilele Erasmus (ca parte a diseminării)

 1. Danemarca – gestionarea proiectului și a bugetului (coordonatorul de proiect)

                         – Ziua eTwinning (eTwinning Day)

                        – Training pentru profesori

                        – Zilele Erasmus (ca parte a diseminării)

 1. România – concursul de logo-uri

                    –  Ziua Siguranței pe Internet (Safer Internet Day)

                   – – Zilele Erasmus (ca parte a diseminării)

 1. Croația – Ziua limbilor europene (European Language Day)

                   – Ziua educației digitale (Digital Learning Day)

                  – Activități de învățare creativă (mobilitate fizică)

                 – – Zilele Erasmus (ca parte a diseminării)

Activități mobilități:

 1. Danemarca – 15- 20 mai 2022 – 2 profesori

▪ perfecționare profesori

▪ dezinformare

▪ platforme digitale pentru predarea în limba engleză

Ziua 1.

▪ Introducerea Consiliului elevilor și a Consiliului Democrația Elevilor/ organizația ModstrØm

Ziua 2

▪ familiarizarea cu platforme digitale folosite de școala gazdă

▪ dezbateri pe tema didacticii de predare a limbii engleze și a predării în general, folosind platforme digitale

▪ seminarii pe tema incluziunii grupurilor țintă cu mai puține oportunități și cu dizabilități de învățare

Ziua 3

▪ întâlnire și dezbatere cu Colegiul pentru perfecționarea profesorilor

Ziua 4

▪ planificarea etapelor și a activităților proiectului; planificarea proiectului eTwinning bazat pe acest proiect Erasmus+

Ziua 5

▪ opera literară digitalizată la biblioteca regală: The Black Diamond; Alegerea a 4-5 opere literare care trebuie citite pe parcursul proiectului și dezbătute în cadrul mobilității din Croația.

 1. Croația – (aproximativ) 16-22 aprilie 2023 – 2 profesori – 4 elevi

▪ folosirea unui studio stop motion pentru încurajarea elevilor de a citi

▪ elevii vor alege o operă literară pe care o vor citi înainte și în timpul mobilității, vor lucra în echipe mixte internaționale și vor crea o reprezentare vizuală a unei scene din carte care să demonstreze înțelegere detaliilor și prin care să-i convingă pe alții să citească.

▪ca pre-activititate a acestei mobilități (la începutul proiectului), profesorii vor decide 4-5 titluri de opere literare pe care elevii le vor citi înaintea acestei mobilități.

Ziua 1

▪ tur al școlii având ca ghid elevii din școala respectivă

▪ activități de tip icebreaking

▪ introducerea activității (formarea echipelor mixte și alegerea operei literare de cpătre giecare echipă)

▪ vizită la biblioteca școlii

▪ Split Scavenger Hunt

Ziua 2

▪ verificarea cunoștinșețor legate de cartea citită (prin jocuri, quiz-uri)

▪ training în studioul stop motion

▪ vizită la biblioteca locală

Ziua 3

▪ crearea trailer-elor (elevii vor lucra în echipe mixte de 5 elevi; vor alege o scenă pe care o vor pune în scenă pentru promovarea temei sau simbolismului cărții)

Ziua 4

▪ crearea trailer-elor (crearea unei serii de desene sau imagini care arată ordinea acțiunii)

Ziua 5

▪ prezentarea video-urilor (trailers)

▪ evaluarea activității

 1. Turcia – (aproximativ) 22-28 octombrie 2023 – 2 profesori – 4 elevi

întâlnire dublu-dimensională: învățare individualizată și evaluarea proiectului.

▪ activitatea va aborda practici de învățare, abilități digitale, precum și evenimente sociale.

Ziua 1

▪ activități de tip icebreaking

▪ elevii vor lucra individual pentru a crea modele digitale pentru tricouri și apoi în echipe pentru a realiza o activitate turcească tradițională: pictarea pe apă (paper marbling)

▪ vizită la autoritățile locale pentru introducerea proiectului

▪ tur al orașului

Ziua 2

▪ educația media și dezinformarea

▪ vizitarea unui centru de artă

▪ cursuri de coding

Ziua 3

▪ cărți digitale

▪ escape room pentru elevi

▪ întâlnire pentru profesori pentru discutarea progresului proiectului și activitățile de evaluare

Ziua 4

▪ excursie în natură pentru sesiune de fotografiat și activități

Ziua 5

▪ arte digitale – vizită la muzeul arheologic

▪ atelier de lucru manual – modele mozaic

▪ ca evaluare – elevii vor crea jurnale digitale și povești folosind Google Earth

Follow-up:

▪ post-test pentru a evalua impactul proiectului asupra elevilor și profesorilor