« De la învăţământul bilingv la filierele universitare  francofone » – Un altfel de învățământ

Învăţământul bilingv, respectiv predarea mai multor discipline de învăţământ într-o limbă străină, precum şi studierea acestei limbi străine pe parcursul mai multor ore pe săptămână, constituie o specificitate a sistemulul de învăţământ din România. Astfel, există, la nivel liceal, clase bilingve cu predare în limba engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană.

                Învăţământul bilingv cu predare în limba franceză este o tradiţie veche în ţara noastră, date fiind legăturile istorice cu Franţa, legături ce datează încă din secolul al XVIII-lea. Cooperarea franco-română în domeniul culturii și educației a continuat și s-a intensificat după 1990, odată cu înființarea secției bilingve în limba franceză pe teritoriul României. La Colegiul Național Decebal din Deva, învățământul bilingv în limba franceză vede lumina zilei în toamna anului 1992, în contextul general al reîntoarcerii la valorile umaniste. Astfel, Decebaliștii încep studiul limbii franceze în sistem bilingv, atât la profilul umanist (filologie) cât și la cel real (matematică-informatică și științele naturii).

Elevii de la secţia bilingvă francofonă de la Colegiul Național « DECEBAL » din Deva sunt incluşi, începând din anul şcolar 2007-2008, într-un proiect bilateral desfăşurat în cooperare cu Ministerul Educației şi Ambasada Franţei în România, proiect intitulat “De la învăţământul bilingv la filierele universitare francofone” și care, în prezent, se adresează unui număr de 23 de licee din țară.

               Acordul asupra învăţământului bilingv între Guvernul Republicii Franceze şi Guvernul României, semnat pe 28 septembrie 2006, la Bucureşti, pune bazele obţinerii diplomei de bacalaureat cu menţiunea specială “secţie bilingvă francofonă”, recunoscută pentru înscrierea în universităţile franceze şi universităţile româneşti cu filiere francofone, în cadrul cărora tinerii doritori se pot specializa în informatică, drept, medicină, științe economice, științe politice, etc., studiind în limba franceză. Specializarea într-un domeniu științific, dublată de cunoașterea limbii franceze, reprezintă un pașaport sigur spre realizarea profesională.

               Secţiile bilingve francofone de la cele 23 de licee din țară, printre care şi Colegiul Național « DECEBAL » oferă elevilor doritori un orar specific care cuprinde ore de limbă şi civilizaţie franceză  şi de discipline non lingvistice (DNL) predate în limba franceză : Geografia Franței, Istoria Franței, Matematică și Geografie.

De asemenea, elevii secției bilingve francofone participă în clasa a XI-a la 2 ore săptămânale  de Modul interdisciplinar, în cadrul căruia lucrează în echipe de 3-4 membri pe o temă aleasă de ei. Această temă corespunde unei teme generale, comune întregii clase, identificată pe baza programelor disciplinelor non-lingvistice.

Modulul Interdisciplinar Bilingv, desfăşurat pe parcursul clasei a XI-a, reprezintă o formulă inovatoare a procesului instructiv-educativ, fiind axat pe activitatea independentă a elevului. Elevii petrec suficient timp pentru găsirea unor documente autentice care să-i ajute să studieze problematica formulată iniţial. Este vorba despre articole, grafice, desene, materiale audio-video, afişe etc. în limba franceză, pe care elevii le caută în presa francofonă, la CDI- ul liceului, în biblioteca şcolii sau la Mediateca Institutului Francez din Timişoara, utilizând calculatorul şi internetul. După etapa de cercetare urmează etapa de realizare a produsului final al proiectului, prin care elevii trebuie să ilustreze problematica analizată. Produsele finale sunt foarte variate, de la pliante, broșuri şi afişe la prezentări PowerPoint, videoclipuri, fotografii, reviste electronice, site-uri web sau bloguri. Pe tot parcursul acestor activităţi, elevii lucrează atât individual cât şi în echipă, fiind ajutaţi de profesorii coordonatori.

Acest modul interdisciplinar se încheie la sfârșitul clasei a XI-a cu un examen final care reprezintă, de altfel, proba anticipată a bacalaureatului francofon, susținută tot în limba franceză.

Studiul limbilor străine face parte din misiunea instituției noastre definită printr-o strategie educațională complexă care vizează formarea și consolidarea în rândul elevilor a competențelor lingvistice și tehnice necesare inserției pe piața muncii, oferind totodată un mediu adecvat dezvoltării adolescenților hunedoreni și reafirmării dimensiunii europene și francofone a educației românești.

                       Având în fața ochilor rezultatele obținute de-a lungul anilor de elevii noștri de la clasele cu predare în limba franceză, putem susține cu mândrie că viziunea secției bilingve francofone este în continuare de actualitate, ea întregind formarea armonioasă a adolescenților.

Nu putem încheia această scurtă informare despre beneficiile învățământului bilingv francofon fără a menționa cu deosebită plăcere reușitele absolvenților decebaliști de la bilingv franceză, care au reușit să ducă renumele școlii în lume și să facă cinste profesorilor lor. Limba franceză le-a purtat pașii spre cele mai înalte culmi ale afirmării și succesului profesional : după studii liceale în filiera bilingvă francofonă a CND, unii au urmat studii universitare filologice în limba franceza,  alții au ales studiul medicinei și acum sunt medici în Franța, alții, după studii universitare la INSA Lyon, au continuat cu un master în Franța la Poitiers  sau la Angers, sau  cu studii de Comunicare și Mediere culturală la Lyon. Alții ocupă astăzi poziții cheie în firme franceze și francofone din România, Franța, Luxembourg, etc.

Sperăm ca cele câteva exemple de reușite profesionale și personale în rândul absolvenților decebaliști să vă convingă să alegeți să studiați limba franceză la liceul nostru.

MEREU MAI BUNI studiind limba franceză la C.N. DECEBAL !