ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE 2022-2023

Procedura de înscriere - etapa a II-a clasa pregătitoare 2021-2022

Conform Calendarului de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023 fișa de înscriere va fi disponibilă în perioada 11.04.2022-10.05.2022 pentru înscrierile aferente etapei I, respectiv 31.05.2022-07.06.2022 pentru înscrierile aferente etapei a II-a

Formularul online permite părinților să completeze online datele necesare pentru înscrierea copiilor în învățământul primar, în clasa pregătitoare, conform metodologiei de înscriere. Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației. Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2022, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.

Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Atenție! Completarea acestei cereri de înscriere nu garantează înscrierea copilului Dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării prezentei cereri. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dvs și al celorlalți părinți.

Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023

CERERE-TIP DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE – 2022 – ETAPA I

Solicitarea părintelui pentru obținerea recomandării de la grădiniță

Solicitarea părintelui pentru obținerea recomandării de înscriere a copiilor care nu au mers la grădiniță sau au venit din străinătate

Declarația pe propria răspundere că datele și informațiile din cererea-tip sunt corecte

Propunere plan de școlarizare și circumscripții - înscrierea în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2022 - 2023.

  • Numărul claselor pregătitoare propuse în cadrul Colegiului Național ,,Decebal" Deva - 3 clase pregătitoare
  • Numărul elevilor propuși pentru clasele pregătitoare - 66 de elevi
  • Predarea în cadrul claselor pregătitoare se face în limba germană.

Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de înscriere a copiilor în învățământul primar

Tel Verde – 0800816254

Info - Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara