ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE 2022-2023

Procedura de înscriere - etapa a II-a clasa pregătitoare 2021-2022

Lista copiilor admiși / înmatriculați după prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare

Raport cu locurile libere rămase după prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare

Conform Calendarului de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 formularul de înscriere este disponibil până la data de 28.04.2021 pentru înscrierile aferente etapei I, respectiv 31.05.2021 pentru înscrierile aferente etapei a II-a.

Formularul online permite părinților să completeze online datele necesare pentru înscrierea copiilor în învățământul primar, în clasa pregătitoare, conform metodologiei de înscriere.

Atenție! Completarea acestei cereri de înscriere nu garantează înscrierea copilului Dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării prezentei cereri. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dvs și al celorlalți părinți.

Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022

Anexele 1, 2 și 3 ale metodologiei de înscriere

Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022

Fișa tip de înscriere

Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de înscriere a copiilor în învățământul primar

Tel Verde – 0800816254

Info - Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara