Reînscrierea / înscrierea copiilor în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2024-2025

Conform adresei MEC nr. 28269 din 27.04.2021, Pentru cuprinderea în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani, Ministerul Educației a aprobat derularea succesivă a următoarelor etape:

a) reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze și în anul școlar următor - cu începere din data 17 mai;

b) înscrierea copiilor nou-veniți - cu începere din data de 31 mai.

Precizări privind reînscrierea/ înscrierea copiilor în învățământul preșcolar

Cerere-tip de reînscriere în învățământul preșcolar 2024 - 2025