ANUNT

În perioada 15-20 iulie 2022, absolvenţii depun dosarele de înscriere la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi.

Înscrierea în clasa a IX-a pentru anul scolar 2022-2023, a candidaţilor declaraţi admişi la Colegiul Naţional „Decebal” Deva în urma repartizării computerizate se efectuează, în perioada 15-20 iulie a.c. între orele 9-14, în zilele lucrătoare, la Centrul de Documentare a colegiului – intrarea pe poarta dinspre strada Andrei Şaguna.

Ȋnscrierea se realizeză pe baza următoarelor acte:

a) cererea de înscriere;
b) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere – copie nelegalizată;
c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a;
d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
e) fişa medicală ( numai pentru elevii care nu au absolvi clasa a VIII-a la olegiul Naţional „Decebal” Deva.

Candidaţii care, în perioada menţionată mai sus, nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

Marin Florin ILIEŞ
Directorul Colegiului Naţional „Decebal” Deva