COLEGIUL NAȚIONAL "DECEBAL" DEVA
https://www.cnd.ro/forum/

28.05. 2015- Acordarea Diplomelor DSD
https://www.cnd.ro/forum/viewtopic.php?f=7&t=4004
Pagina 1 din 1

Autor:  Florin Ilies [ Mie Mai 27, 2015 9:52 am ]
Subiectul mesajului:  28.05. 2015- Acordarea Diplomelor DSD

Joi 28 mai a.c., la ora 14.00, în sala de festivit??i Jean Monnet a Colegiului Na?ional Decebal va avea loc festivitatea de înmânare a diplomelor DSD elevilor din clasa a XII-a, care au studiat limba german? - limb? matern? sau limb? modern?. La festivitate va participa doamna Birgit van der Leeden, consultant de specialitate pentru limba german? al Ambasadei Germaniei în România.

Diploma de limba german? (DSD) este cunoscut? în lume ca fiind diploma de limb? german? de care studen?ii str?ini au nevoie pentru a-?i putea începe studiile la o universitate din Germania sau Austria.

Ideea de baz? este aceea de a preg?ti absolven?ii DSD pentru via?a de dup? ?coal?. În acest sens se pune mare accent pe caracterul de proiect al examenului. Aceasta înseamn? c? elevii trebuie s? se preg?teasc? independent, s? cerceteze, s? exerseze lucrul cu sursele de informare ?i s? fac? prezent?ri a?a ca ?i când ar candida pentru ob?inerea unui loc de munc? la o firm?, fiecare candidat trebuind s? încerce s?-?i pun? cât mai bine în valoare calit??ile.

Predarea limbii germane ?i a altor discipline de înv???mânt în limba german? se face ast?zi nu numai de profesori români, ci ?i de profesori veni?i din Germania. Scopul acestor profesori este acela de a func?iona ca multiplicatori ?i nu de a înlocui profesorii români.

Colegiul Na?ional Decebal-partener al Republicii Federale Germania, este singura ?coal? din jude? si printre pu?inele ?coli din ?ar? care preg?te?te elevii pentru ob?inerea acestei diplome de certificare a cuno?tin?elor de limb? german?.

Felicit?ri elevilor ?i profesorilor lor!

Adres?m invita?ia de a participa la aceast? manifestare, tuturor reprezentan?ilor administra?iei publice locale ?i jude?ene, presei precum ?i profesorilor ?i p?rin?ilor elevilor care primesc aceast? certificare.


prof. dr. Florin Ilie?
directorul Colegiului Na?ional Decebal Deva

Pagina 1 din 1 Ora este UTC + 2
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/