COLEGIUL NAȚIONAL "DECEBAL" DEVA
https://www.cnd.ro/forum/

INVITA?IE - AntropIcon
https://www.cnd.ro/forum/viewtopic.php?f=69&t=2085
Pagina 1 din 1

Autor:  Administrator [ Mie Feb 08, 2012 6:59 pm ]
Subiectul mesajului:  INVITA?IE - AntropIcon

Festival de film documentar de scurt metraj

Proiectul AntropIcon, ce se desf??oar? sub egida Colegiului Na?ional „Decebal” din Deva, include un concurs de filme documentare de scurt metraj pentru elevi. V? prezent?m în continuare detaliile concursului ?i regulamentul de desf??urare.
Concursul AntropIcon dore?te s? pun? în valoare creativitatea artistic? a elevilor, prin organizarea unui festival-concurs de film documentar de scurt metraj. Evaluarea participan?ilor va fi realizat? de un juriu compus din persoane cu experien?? în filmul documentar, pre?edinte fiind domnul Dumitru Budrala, directorul Festivalului Astra Film Fest Sibiu.
Organizatorii nu impun o tem? anume, dar facem precizarea c? nu sunt considerate filme documentare ?i, deci, nu vor fi admise prezent?rile de tip PowerPoint.

Condi?ii tehnice

În concurs sunt admise filme documentare realizate pe suport video, pelicul? sau informatic, cu durata de maximum 10 minute.
Filmele vor fi trimise prin transfer.ro sau wetransfer.com pe adresa de e-mail gruiann@gmail.com, în format mpg. Ele vor fi înc?rcate pe site-ul Colegiului Na?ional „Decebal” Deva, cnd.ro, unde vor putea fi accesate inclusiv de juriu, în vederea evalu?rii cu operativitate.
Data limit? pân? la care pot fi trimise filmele este 20 martie 2012. Împreun? cu filmul va fi trimis? o fi?? tehnic? ce va con?ine datele de identificare ale realizatorului: numele, prenumele, ?coala, localitatea, adresa de e-mail, clasa, titlul filmului, durata, data realiz?rii, cercul de specialitate ?i îndrum?tor (dac? exist?).
Se vor acorda mai multe tipuri de premii, ce vor fi anun?ate inclusiv pe site-ul men?ionat, câ?tig?torii urmând s? fie invita?i la Deva, la finalul s?pt?mânii în care se deruleaz? proiectul „?coala altfel” ?i proiectul AntropIcon. Ei vor fi invita?i la ceremonia de premiere, a c?rei dat? va fi anun?at? în timp util.

Juriul:
1. Dumitru Budrala – director – Astra Film Fest Sibiu
2. Florin Ilie? – director - Colegiul Na?ional „Decebal” Deva
3. Dietlinde Dinesz – realizator – TVR Timi?oara
4. Alexandru Gruian – pre?edinte – Asocia?ia cultural? DevART Deva
5. Ovidiu Munteanu – operator – Televiziunea Român?

Informa?ii privind desf??urarea concursului se pot ob?ine la adresa gruiann@gmail.com ?i pe pagina web a colegiului la adresa http://www.cnd.ro

V? mul?umim pentru interes,

prof. dr. Florin Ilie?
Directorul Colegiului Na?ional „Decebal” Deva

Pagina 1 din 1 Ora este UTC + 2
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/