COLEGIUL NAȚIONAL "DECEBAL" DEVA
https://www.cnd.ro/forum/

Modele de teste pentru evaluarea ini?ial? a elevilor
https://www.cnd.ro/forum/viewtopic.php?f=65&t=1868
Pagina 1 din 1

Autor:  Administrator [ Joi Sep 15, 2011 6:12 pm ]
Subiectul mesajului:  Modele de teste pentru evaluarea ini?ial? a elevilor

Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului î?i propune s? asigure, începând cu anul ?colar 2011-2012, un instrument de diagnoz? pentru orientarea ac?iunilor ulterioare ale cadrului didactic prin adecvarea la nevoile reale ale beneficiarului direct al sistemului educa?ional - elevul. În acest scop, în unit??ile din înv???mântul preuniversitar se administreaz? teste de evaluare ini?ial?. Centrul Na?ional de Evaluare ?i Examinare a elaborat modele de teste pentru evaluarea ini?ial?, înso?ite de baremele de evaluare ?i de notare, precum ?i de preciz?ri referitoare la specificul testelor. Modelele au caracter unitar ?i orientativ ?i au fost publicate joi, 15 septembrie 2011, pe site-ul http://subiecte.edu.ro/2012/ .

Cadrele didactice elaboreaz? ?i valideaz?, la nivelul colectivului de catedr?/comisie metodic?, teste de evaluare ini?ial? având ca reper modelele postate. Pentru disciplinele/ modulele de preg?tire profesional? la care exist? continuitate în planul-cadru, evaluarea ini?ial? se desf??oar? la începutul semestrului întâi, fiind precedat? de dou? s?pt?mâni de recapitulare. În cazul celorlalte discipline, care se afl? în primul an de studiu pentru elevi, evaluarea ini?ial? se poate desf??ura imediat dup? lec?iile introductive. În acest caz, testul ini?ial va fi unul preponderent atitudinal, dar va cuprinde ?i itemi prin care se evalueaz? competen?e formate anterior, dar care vor sprijini realizarea obiectivelor/competen?elor prev?zute în program?.

Rezultatele ob?inute în urma evalu?rii nu se trec în catalog, se comunic? elevilor ?i p?rin?ilor/reprezentantului legal ?i nu se fac publice. Prin administrarea evalu?rii ini?iale la clasele a II-a - a XII-a/a XIII-a se stabile?te un punct de referin?? în vederea compar?rii cu rezultatele Evalu?rii Na?ionale la clasa a VIII-a ?i a examenului de bacalaureat din anul 2012, precum ?i cu rezultatele evalu?rilor sumative viitoare de la clasele a II-a, a IV-a ?i a VI-a, prev?zute în Legea Educa?iei Na?ionale nr. 1/2011.

Ataşamente:
Nota_privind_evaluarea_initiala_2011.pdf [291.39 KiB]
Descărcat de 1795 ori

Pagina 1 din 1 Ora este UTC + 2
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/