COLEGIUL NAȚIONAL "DECEBAL" DEVA
https://www.cnd.ro/forum/

Program EURO 200 in anul 2019
https://www.cnd.ro/forum/viewtopic.php?f=38&t=4623
Pagina 1 din 1

Autor:  Radu G [ Lun Mar 11, 2019 10:21 am ]
Subiectul mesajului:  Program EURO 200 in anul 2019

PROGRAMUL „EURO 200”
pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimul?rii achizi?ion?rii de calculatoare se va derula ?i în anul 2019

- beneficiarii -sunt elevii din înv???mântul de stat care provin din familii a caror venit brut pe luna martie 2019/membru de familie este de maxim 250 LEI.

Acte necesare:
- declara?ie pe propria raspundere c? solicitantul dispune de diferen?a de bani necesar? achizi?ion?rii unui calculator cu configura?ia minim? standard;
- cerere tip înregistrat? la secretariat pân? la data de 22.05.2019;
- acte doveditoare de venit(adeverin?a de salar, pensie, somaj etc.);
- membrii familiei care nu lucreaz? vor aduce declara?ii pe propria r?spundere autentificate de notar împreun? cu adeverin?a emis? de Administra?ia Financiar?;
- copie acte de identitate/certificat de na?tere pentru to?i membrii familiei;
- adeverin?? eliberat? de unitatea ?colar? din care s? rezulte calitatea de elev;
- ancheta social? realizat? de Primaria din localitatea de domiciliu pân? la data de 22.05.2019;
- alte acte doveditoare dup? caz.

Legisla?ia in vigoare este Legea nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimularii achizi?ionarii de calculatoare ?i HG nr 1294/2004 privind aprobarea normelor metodologice, cu modificarile ?i complet?rile ulterioare, HG nr.297/2018 pentru modificarea normelor metodologice.

Dosarele se depun la Biroul Contabilitate -cladire Gimnaziu pân? la data de 22.05.2019

Ataşamente:
HG 1294_2004_cu modif si compl ulterioare.pdf [726.45 KiB]
Descărcat de 59 ori
HG 297_03.05.2018.docx [15.54 KiB]
Descărcat de 56 ori
Cere tip pentru programul 200 Euro.doc [48.5 KiB]
Descărcat de 53 ori

Pagina 1 din 1 Ora este UTC + 2
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/