COLEGIUL NAȚIONAL "DECEBAL" DEVA
https://www.cnd.ro/forum/

Inscrierea in clasa a IX-a - anul scolar 2017-2018
https://www.cnd.ro/forum/viewtopic.php?f=38&t=4446
Pagina 1 din 1

Autor:  Florin Ilies [ Mie Iul 12, 2017 4:16 pm ]
Subiectul mesajului:  Inscrierea in clasa a IX-a - anul scolar 2017-2018

ANUNT

În perioada 13 - 17 iulie 2017, absolven?ii claselor a VIII-a depun, la unit??ile ?colare la care au fost declara?i admi?i, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original. Înscrierea la Colegiul National Decebal Deva a candida?ilor declara?i admi?i în urma repartiz?rii computerizate se efectueaz?, zilnic, in zilele lucratoare, intre orele 9.00-14.00, in Centrul de Documentare al colegiului, intrarea dinspre strada Andrei Saguna, pe baza urm?toarelor acte:

a) cererea de înscriere (se completeaza la secretariat, la inscriere);
b) cartea de identitate (dac? este cazul)- copie nelegalizata ?i certificatul de na?tere, în copie nelegalizat?;
c) adeverin?? cu notele ?i media general? ob?inute la Evaluarea Na?ional? din clasa a VIII-a;
d) foaia matricol? pentru clasele a V-VIII (cu calculul mediei generale);
e) fi?a medicala;
f) dosar plic.

Candida?ii care în perioada 13-17 iulie 2017 nu î?i depun dosarele de înscriere, se consider? retra?i, iar locurile corespunz?toare sunt declarate neocupate ?i vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de c?tre Comisia jude?ean? de admitere. Ace?ti candida?i vor fi repartiza?i de Comisia de admitere jude?ean? pe locurile r?mase libere, dup? rezolvarea cazurilor speciale.

Pagina 1 din 1 Ora este UTC + 2
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/