COLEGIUL NAȚIONAL "DECEBAL" DEVA
https://www.cnd.ro/forum/

Proiect interscolar „Hai s? vezi cum e la noi!”
https://www.cnd.ro/forum/viewtopic.php?f=36&t=4659
Pagina 1 din 1

Autor:  Elena Lupsa [ Dum Iun 16, 2019 4:16 pm ]
Subiectul mesajului:  Proiect interscolar „Hai s? vezi cum e la noi!”

Joi, 13 iunie 2019, la Colegiul Na?ional „Decebal” Deva s-a desf??urat prima activitate comun? din cadrul proiectului „Hai s? vezi cum e la noi!”, organizat, în parteneriat cu Liceul Pedagogic „Regele Ferdinand” din Sighetu Marma?iei, prin intermediul proiectului „?coli conectate la comunitate”, fiind finan?at de c?tre Funda?ia Noi Orizonturi Lupeni.

Scopul proiectului este îmbun?t??irea competen?elor pedagogice, sociale, civice, dezvoltarea gândirii critice ?i transferul de bune practici în cadrul unor întâlniri de lucru între echipele ?colilor partenere, în vederea înt?ririi leg?turilor dintre ?colile comunitare; influen?area profesorilor spre a realiza un demers didactic activ-participativ, axat pe înv??are, care încurajeaz? ini?iativa, creativitatea ?i folosirea la maximum a poten?ialului elevilor în vederea ob?inerii de rezultate mai bune la examenul de bacalaureat, complementar proiectului ROSE.

Obiectivele proiectului:
- Promovarea exemplelor de bun? practic? pentru producerea înv???rii relevate ?i cre?terea calit??ii actului educativ;
- Colaborarea între ?colile partenere pentru identificarea celor mai bune modalit??i de realizare a standardelor ?colilor comunitare;
- Formarea de noi parteneriate între elevi, p?rin?i, profesori, reprezentan?i ai comunit??ii din cele dou? ?coli;
- Optimizarea procesului didactic din cele dou? licee partenere prin utilizarea mijloacelor didactice moderne, a tehnologiei informa?iei ?i comunic?rii.

Elevi ?i cadre didactice din cele dou? ?coli au participat la prezentarea „Uniunea European? în via?a în via?a noastr? de zi cu zi”, la demonstra?ia cu robo?i realiza?i de elevii clubului de robotic?, coordona?i de c?tre profesorul Sorin St?nculescu ?i la serbarea de sfâr?it de an unde elevii de la Liceul Pedagogic „Regele Ferdinand” din Sighetu Marma?iei, coordona?i de c?tre profesor M?riuca Verde? ?i elevii de la Colegiul Na?ional „Decebal” Deva, coordona?i de c?tre profesor Pascaru Cristina au sus?inut un recital de cântece ?i dansuri. Totodat?, masa rotund? organizat? cu prilejul acestei întâlniri a avut scopul de a familiariza participan?ii din cele dou? ?coli cu tehnicile ?i strategiile înv???rii relevante, cu modalit??ile în care pot fi integrate metodele didactice moderne ?i resursele TIC în activitatea didactic? pentru a realiza cre?terea calit??ii actului didactic.

În ata?ament se g?sesc câteva fotografii de la activit??ile desf??urate.
Prof. Elena Lup?a

Ataşamente:
14.06.2019.rar [6.53 MiB]
Descărcat de 65 ori

Pagina 1 din 1 Ora este UTC + 2
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/