COLEGIUL NAȚIONAL "DECEBAL" DEVA
https://www.cnd.ro/forum/

Sesiune jude?ean? de comunic?ri ?tiin?ifice la Religie 2013
https://www.cnd.ro/forum/viewtopic.php?f=32&t=3267
Pagina 1 din 1

Autor:  Administrator [ Joi Mai 16, 2013 12:57 pm ]
Subiectul mesajului:  Sesiune jude?ean? de comunic?ri ?tiin?ifice la Religie 2013

" În aten?ia domnilor directori ?i a profesorilor de religie
Prin prezenta v? comunic?m c? profesorii de Religie sunt invita?i s? participe la Sesiunea de referate ?i comunic?ri ?tiin?ifice pentru Religie, anul ?colar 2012 - 2013, care va avea loc în data de 27.05.2013, ora 14, la ?coala Gimnazial? „I.G. Duca”Petro?ani , sub titlul "Dimensiunea istoric? ?i religioas? a domniei lui Constantin cel Mare" Aceasta se adreseaz? profesorilor ?i elevilor din clasele V- XII.
Înscrierea se va face, pe adresa de e-mail buiama_valeria@yahoo.com sau la num?rul de telefon 0733959499 – prof. Buiama Valeria, pân? pe data de 22. 05. 2013. Fi?a de inscriere , o sa o aduceti personal semnata de conducerea unit??ii de provenien?? în momentul particip?rii la sesiune.
Lucr?rile domnilor profesori vor fi încadrate în tematica anun?at? ?i vor respecta urm?toarele norme de tehnoredactare:
• caractere Times New Roman 12, iar spa?iul dintre rânduri de 1,5; cu marginea din stânga de 2,50 si restul de 2,00 ;
• titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat, iar autorul ?i institu?ia se vor scrie pe prima pagin? (pagin? copert?:Times New Roman 16);
• lucr?rile vor fi redactate in Microsoft Word (cu extensia .doc);
• num?rul de pagini al unei lucr?ri s? fie cuprins între 2 ?i 5;
• prezentarea lucr?rii nu va dep??i intervalul de 10 minute.
• Pentru elevi se admit ?i lucr?ri doar în power point, în a?a fel gândite încât s? nu dep??easc? intervalul de 10 minute la prezentare.
Lucr?rile care nu vor respecta formatul de scriere, nu vor fi luate în considerare.

_________________
Doamne ajut?.
pr. prof. dr.Gabriel Valeriu Basa,
inspector specialitate "

Pagina 1 din 1 Ora este UTC + 2
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/