COLEGIUL NAȚIONAL "DECEBAL" DEVA
https://www.cnd.ro/forum/

Simularea examenelor nationale 2015
https://www.cnd.ro/forum/viewtopic.php?f=30&t=3837
Pagina 1 din 1

Autor:  Florin Ilies [ Vin Ian 02, 2015 9:26 pm ]
Subiectul mesajului:  Simularea examenelor nationale 2015

Dragi elevi,

In perioada urmatoare se vor organiza doua simulari ale examenelor nationale-EN si BAC 2015:


1. Desf??urarea simul?rii examenelor na?ionale (evaluarea na?ional? pentru elevii clasei a VIII-a ?i probele scrise ale examenului de bacalaureat 2015) la nivel jude?ean, se va organiza în perioada 19-22 ianuarie 2015.

CALENDARUL simul?rilor jude?ene ale examenelor na?ionale este urm?torul:

• luni, 19 ianuarie 2015 – limba ?i literatura român? (clasa a VIII-a ?i a XII-a)
• mar?i, 20 ianuarie 2015, limba ?i literatura matern? (clasa a VIII-a ?i a XII-a)
• miercuri, 21 ianuarie 2015, matematic? (clasa a VIII-a ?i a XII-a)/ istoria (clasa a XII-a)
• joi, 22 ianuarie 2015, proba la alegere (clasa a XII-a)

- evaluarea lucr?rilor la nivelul fiec?rei unit??i de înv???mânt pân? la data de 26 ianuarie 2015;
- afi?area rezultatelor în unit??ile ?colare - 27 ianuarie 2015.


2. Ministerul Educa?iei organizeaz? simul?ri ale examenelor na?ionale la sfâr?itul lunii februarie (EN VIII) ?i începutul lunii martie 2015 (Bacalaureat)

Ministerul Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice a stabilit ca simul?rile examenelor na?ionale din anul ?colar 2014-2015 s? se desf??oare în zilele de 23, 24 ?i 25 februarie (Evaluarea Na?ional? pentru elevii clasei a VIII-a), respectiv 2, 3, 4 ?i 6 martie (Bacalaureat - pentru elevii claselor a XI-a ?i a XII-a).

Simul?rile au un dublu scop: familiarizarea elevilor cu rigorile unei evalu?ri na?ionale, respectiv a unui examen de bacalaureat na?ional ?i optimizarea rezultatelor ob?inute de c?tre elevii din înv???mântul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.

Disciplinele la care se organizeaz? simularea Evalu?rii Na?ionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul ?colar 2014 - 2015, sunt: Limba ?i literatura român? (23 februarie), Matematic? (24 februarie) ?i Limba ?i literatura matern? - pentru elevii apar?inând minorit??ilor na?ionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba matern? (25 februarie). Afi?area rezultatelor este programat? pentru data de 6 martie.

Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat pentru elevii claselor a XI-a ?i a XII-a din anul ?colar 2014-2015 are urm?torul calendar: Limba ?i literatura român? (2 martie), Limba ?i literatura matern? (3 martie), proba obligatorie a profilului (4 martie) ?i, doar pentru elevii claselor a XII-a, proba la alegere a profilului ?i specializ?rii (6 martie). Toate probele sunt scrise. Afi?area rezultatelor va avea loc pe data de 12 martie.

În vederea adopt?rii unor m?suri pentru îmbun?t??irea performan?elor ?colare, rezultatele vor fi analizate la nivelul fiec?rei unit??i de înv???mânt, prin discu?ii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ?edin?e cu p?rin?ii, precum ?i la nivelul consiliului profesoral.

Ataşamente:
OMEN_5144.zip [639.85 KiB]
Descărcat de 420 ori

Pagina 1 din 1 Ora este UTC + 2
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/