COLEGIUL NAȚIONAL "DECEBAL" DEVA
https://www.cnd.ro/forum/

Olimpiada zonala de informatica -liceu
https://www.cnd.ro/forum/viewtopic.php?f=24&t=670
Pagina 1 din 1

Autor:  Florin Ilies [ Joi Ian 14, 2010 2:06 pm ]
Subiectul mesajului:  Olimpiada zonala de informatica -liceu

In data de 20.02.2010, ora 9.00, la Colegiul National "Decebal" va avea loc etapa zonala a olimpiadei de informatica pentru elevii din liceu.

Materia parcurs? de elevi pentru olimpiad?:
- clasa a IX-a: programa ?colar? de la profilul matematic?–informatic?, intensiv informatic?, de la clasa a IX-a, pân? la tablouri unidimensionale, inclusiv + structura de tip fi?ier;
- clasa a X-a :programa ?colar? de la profilul matematic?–informatic?, intensiv informatic? de la clasa a X-a, pân? la tehnici de programare inclusiv;
- clasa a XI/XII- a: programa ?colar? de la profilul matematic?–informatic?, intensiv informatic? a clasei respective ?i a claselor precedente.

Modul de desf??urare:
Concursul va începe la ora 9.00 ?i const? din rezolvarea a dou? probleme de factur? algoritmic? pe durata a 3 ore.
Rezolvarea unei probleme const? în elaborarea unui program folosind unul din limbajele de programare indicate în programa de concurs, obligatoriu pe unul din compilatoarele urm?toare:
- pentru C:compilator C
- pentru pascal:compilator Pascal
Elevii vor fi prezen?i la centrele ?i în laboratoarele la care sunt planifica?i la ora 8.30.

Salvarea surselor ?i evaluarea lor:
Fiecare elev va avea asociat un ID, format din maximum 7 caractere.
ID - ul concuren?ilor va avea formatul : ZonaClasaNrOrdineSubiect (zona-2 caractere: z1 z2 sau z3, clasa- 2 caractere 09 10 11 12, NrOrdine- 2 caractere 01 02 ...10 11 12, subiect- 1 caracter 1 2 ), exemplu: z110121 reprezint? ID-ul unui elev din zona Deva, clasa a 10 cu num?rul de ordine 12 subiectul 1.
z1 reprezint? zona Deva, z2 reprezint? zona Hunedoara ?i z3 reprezint? zona Valea Jiului.

La sfâr?itul probei de concurs, comisia tehnic? a olimpiadei va salva sursele elevilor, în prezen?a acestora. Pentru fiecare clas? se va crea un director separat. În final vor exista 4 directoare (corespunz?toare claselor 9, 10, 11, 12). În directorul fiec?rei clase vor exista dou? surse pentru fiecare concurent de la clasa respectiv?.
De asemenea, în directorul fiec?rei clase se va ad?uga un tabel cu eviden?a concuren?ilor de la clasa respectiv?.
Tabelul va fi un fi?ier EXCEL, denumit zona_clasa, con?inând urm?toarele informa?ii:

ID Nume Prenume ?coala Dimensiunea sursei 1 în bytes Dimensiunea sursei 2 în bytes

Directoarele cu sursele elevilor din clasele 9–12 vor fi predate cordonatorilor desemna?i responsabili cu evaluarea surselor dup? cum urmeaz?:
- pentru clasa a IX-a pe adresele: dorinap60@yahoo.com ?i apetrescu67@yahoo.com
- pentru clasa a X-a pe adresele: popadaniel72@yahoo.com ?i zsofia.szasz@yahoo.com
- pentru clasele a XI/XII-a pe adresele: cezara2011@yahoo.com ?i dianamariamuscalagiu@yahoo.com.
Aceast? arhiv? va fi trimis? pe ambele adrese men?ionate, în ziua probei de concurs, pân? la ora 14.00, pentru evaluare.
Alte informatii suplimentare se pot obtine de la profesorii de informatica.

Pagina 1 din 1 Ora este UTC + 2
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/