COLEGIUL NAȚIONAL "DECEBAL" DEVA
https://www.cnd.ro/forum/

www.dataprotectionday.eu.
https://www.cnd.ro/forum/viewtopic.php?f=24&t=590
Pagina 1 din 1

Autor:  Florin Ilies [ Joi Dec 10, 2009 8:05 pm ]
Subiectul mesajului:  www.dataprotectionday.eu.

În aten?ia elevilor si a profesorilor de informatic?,

Cu ocazia "Zilei Siguran?ei pe Internet 2009" (Data Protection Day 2009), a fost lansat oficial, la data de 10 februarie 2009, în Romania-Bucure?ti, programul Sigur.Info al Comisiei Europene, de promovare a utiliz?rii de c?tre copii, în condi?ii de mare siguran??, a internetului ?i a noilor tehnologii online. Ministerul Educa?iei, Cercet?rii ?i Inov?rii particip?, în calitate de partener, al?turi de organiza?ia "Salva?i Copii" (coordnatorii proiectului), IGPR, Microsoft, MCTI, ANPDC, Funda?ia Nadia Com?neci, Positive Media, Focus, în vederea implement?rii proiectului la nivel na?ional.

Pentru evenimentul Data Protection Day, 28 ianuarie 2010, tinerii cu vârst? cuprins? între 15-19 ani sunt invita?i s? participe la concurs ?i s? se înscrie pân? la data de 5 ianuarie 2010.

Pentru a putea concura, trebuie s? crea?i o prezentare multimedia ?i s? o trimite?i inainte de 5 Ianuarie 2010 la adresa http://www.dataprotectionday.eu. Prezentarea multimedia poate s? con?in? orice form? (texte, audio, imagini, anima?ii, slideshow, video...) sau orice combina?ie de diferite forme de con?inut. Aceasta nu trebuie s? depa?easc? 90 de secunde. Prezentarea va sublinia via?a privat? ca un drept uman, esen?ial pentru protec?ie ?i libertate ?i care trebuie respectat? de fiecare.

Pute?i trimite înregistrarea individual sau împreun? cu prietenii din clas? sau din grup. Începând cu 1 Decembrie pute?i vota înregistrarile preferate din galeria de proiecte la adresa http://www.dataprotectionday.eu ?i pute?i verifica evaluarea propriului proiect.

Câ?tig?torii vor fi selecta?i dintre cei cu numarul cel mai mare de voturi de un juriu eminent care include, printre al?ii, speciali?ti în educa?ie ?i protec?ia datelor, un membru a Parlamentului European, un reprezentant al tinerilor ?i un reprezentant al industriei tehnologiei. Membri din echipa câ?tig?toare vor fi invita?i s? petreac? trei zile la Bruxelles pentru a participa la ceremonia de premiere Data Protection Day din 28 Ianuarie 2010, ini?iat? de European Schoolnet ?i Microsoft, cu sprijinul institu?iilor academice ?i guvernamentale, dintre care, Consiliul Europei. Echipele câ?tig?toare vor participa la un workshop despre produc?ia video ?i vor primi premii ce vor include echipamente ?i cecuri pentru ?coala sau organiza?ia lor.

Pute?i folosi aparatul de fotografiat, camera web, telefonul mobil etc. pentru a realiza filmul video. Pot fi trimise urmatoarele formate:

-Windows media player: wmv, avi, mpeg, mpg
-QuickTime player: mov, mp4
-Flash player: swf, fla

Mai multe informa?ii despre înscriere la concurs ?i con?inutul materialelor trimise le pute?i g?si pe site-ul http://www.sigur.info

Informatii puteti obtine si de la prof. Szasz Zsofia , coordonatorul proiectului pentru scoala noastra.

Pagina 1 din 1 Ora este UTC + 2
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/