COLEGIUL NAȚIONAL "DECEBAL" DEVA
https://www.cnd.ro/forum/

Proiect Coordonatorul TIC in scoala
https://www.cnd.ro/forum/viewtopic.php?f=24&t=3067
Pagina 1 din 1

Autor:  Hajnal Faur [ Joi Mar 14, 2013 10:07 pm ]
Subiectul mesajului:  Proiect Coordonatorul TIC in scoala

Colegiul Na?ional ”Decebal” face parte din cele 24 de ?coli pilot din cadrul proiectului Coordonatorul TIC în ?coal?-un pas înainte în înv???mântul românesc, proiect cofinan?at de c?tre Uniunea European? (Fondul Social European) – prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Proiectul se desf??oar? pe o perioad? de 24 de luni ?i este implementat de Funda?ia EOS Timi?oara începând cu luna iulie 2012.
Parteneri: Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, Inspectoratul ?colar Jude?ean Timi?, Inspectoratul ?colar al Jude?ului Arad, Inspectoratul ?colar Jude?ean Hunedoara, Inspectoratul ?colar Jude?ean Cara?-Severin ?i Advisory Matters cu sediul în Marea Britanie.
Proiectul î?i propune dezvoltarea oportunit??ilor de carier? pentru cadrele didactice în forma unei noi pozi?ii denumit? Coordonator TIC care va contribui decisiv la îmbun?t??irea capacit??ii personalului didactic din unit??ile de înv???mânt de a utiliza metode interactive de predare-înv??are folosind noile tehnologii ale informa?iei ?i comunic?rii.
Scopul proiectului
• Implementarea noilor tehnologii TIC în activit??ile de predare – înv??are – evaluare la înv???mântul primar ?i gimnazial;
• Coordonatorul TIC ofer? sprijin cadrelor didactice în utilizarea noilor tehnologii la activit??ile realizate.


prof. Faur Hajnal

Pagina 1 din 1 Ora este UTC + 2
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/