COLEGIUL NAȚIONAL "DECEBAL" DEVA
https://www.cnd.ro/forum/

S?pt?mâna Mondial? Spa?iului Cosmic 4-10 oct 2016
https://www.cnd.ro/forum/viewtopic.php?f=16&t=4292
Pagina 1 din 1

Autor:  Sorin Stanculescu [ Mar Sep 20, 2016 4:55 pm ]
Subiectul mesajului:  S?pt?mâna Mondial? Spa?iului Cosmic 4-10 oct 2016

Agen?ia Spa?ial? Român? (ROSA) v? invit? s? organiza?i activit??i dedicate S?pt?mânii Mondiale a Spa?iului Cosmic (WSW), cel mai mare eveniment de popularizare a activit??ilor spa?iale dedicat publicului larg. Organizat? în fiecare an în perioada 4-10 octombrie, edi?ia din 2015 a fost s?rb?torit? prin mai mult de 1.800 de manifest?ri sus?inute în 73 de ??ri, inclusiv în România.

În fiecare an, Asocia?ia S?pt?mânii Mondiale a Spa?iului (WSWA) alege o tem? central? a evenimentului, care în acest an va fi “Teledetec?ia Traseaz? Viitorul”, f?când referire la Observarea P?mântului din spa?iu, cu beneficii pentru omenire.
Participarea la eveniment în calitate de organizator este deschis? oric?rei organiza?ii sau institu?ii care dore?te s? promoveze beneficiile spa?iului c?tre comunit??i locale. Tipurile de activit??i sunt la alegerea organizatorilor, atâta timp cât se încadreaz? în tema general? a evenimentului. Evenimentele pot fi adresate atât elevilor, cât ?i angaja?ilor, reprezentan?ilor guvernamentali, din mass-media sau publicului larg.
Informa?ii suplimentare g?si?i la urm?toarea adres?
http://www2.rosa.ro/index.php/ro/educat ... ditia-2016

În documentele ata?ate g?si?i informa?ii foarte ample despre teledetec?ie ?i aplica?ii.
World Space Week 2016
Tema acestui an este „Teledetec?ia traseaz? viitorul”

Informa?ii interesante despre teledetec?ie ?i aplica?ii ve?i putea g?si în filme de pe Youtube care abordeaz? diferitele aspecte ale acestui subiect

Pute?i alege ?i din lista urm?toare de filme

Introducere în Teledetec?ie 1 https://www.youtube.com/watch?v=7YIcplNvNZo
Introducere în teledetec?ie https://www.youtube.com/watch?v=39nnjy5HLIw
Teledetec?ia – Fundamente https://www.youtube.com/watch?v=EYQsXs1Jr0Y
Pe paginile unde sunt aceste filme g?si?i multe altele care pot fi folosite pentru exemplificarea subiectului.
De exemplu https://www.youtube.com/watch?v=TpuV7DT6seI
Cum poate fi utilizat sistemul LIDAR ?i cum func?ioneaz? el. https://www.youtube.com/watch?v=EYbhNSUnIdU
Sau Utilizarea LIDAR pentru h?r?i 3D https://www.youtube.com/watch?v=0XdqGNu9bhk .

Ca idei pentru alte subiecte interesante legate de tematic? Teledetec?iei ar putea fi
Sateli?ii – istoric ?i utiliz?ri
În filmul urm?tor sunt prezerntate imagini din satelit ale P?mântului https://www.youtube.com/watch?v=kIZchPDijCg
https://www.youtube.com/watch?v=EPyl1LgNtoQ
?i cum func?ioneaz? Sta?ia interna?ional? orbital? ISS
https://www.youtube.com/watch?v=SGP6Y0Pnhe4

Pot fi construite machete de rachete, sateli?i sta?ii orbitale.


În timpul activit??ilor este bine s? face?i poze cu elevii ?i la sfâr?itul perioadei (cel târziu pân? în 15 octombrie) ar fi bine s? realiza?i un mic raport cu tematicile abordate ?i num?rul elevilor implica?i, raport pe care v? rog s? mi-l trimite?i pentru a faceun raport al ?colii pentru postarea pe site-ul specializat al evenimentului.
Spor la treab?
Sorin St?nculescu

Ataşamente:
teledetectia - filme.docx [12.64 KiB]
Descărcat de 127 ori
documents.tips_teledetectie-si-fotointerpretare-geografica-55a0ba739ac02.pdf [986.92 KiB]
Descărcat de 123 ori
documents.tips_teledetectie-si-fotointerpretare-geografica-55a0ba739ac02.doc [1.15 MiB]
Descărcat de 120 ori
Principiile_teledetectiei.pdf [2.81 MiB]
Descărcat de 108 ori

Pagina 1 din 1 Ora este UTC + 2
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/