COLEGIUL NAȚIONAL "DECEBAL" DEVA
https://www.cnd.ro/forum/

Simulare BACALAUREAT 2018
https://www.cnd.ro/forum/viewtopic.php?f=10&t=4497
Pagina 1 din 1

Autor:  Florin Ilies [ Sâm Feb 03, 2018 9:54 am ]
Subiectul mesajului:  Simulare BACALAUREAT 2018

Comunicat de pres? MEN

Ministerul Educa?iei Na?ionale organizeaz?, în perioada 5 - 7 martie 2018, la nivel na?ional, simularea Evalu?rii Na?ionale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII).
De asemenea, în intervalul 19 - 22 martie 2018, va avea loc simularea probelor scrise din cadrul examenului na?ional de Bacalaureat.
Sunt a?tepta?i s? participe cei aproape 500.000 de elevi din clasele a VIII-a, a XI-a ?i a XII-a.
Obiectivele simul?rii sunt familiarizarea elevilor cu rigorile examenelor pe care le vor sus?ine la finalul celor dou? cicluri de înv???mânt, stabilirea nivelului real de preg?tire atins în aceast? etap?, precum ?i optimizarea preg?tirii în vederea ob?inerii unor rezultate satisf?c?toare la examenele propriu-zise.

Calendarul simul?rii EN VIII are urm?toarea configura?ie:
5 martie - Limba ?i literatura român?,
6 martie - Matematic?,
7 martie - Limba ?i literatura matern?,
16 martie - comunicarea rezultatelor.

Simularea probelor scrise din cadrul examenului na?ional de Bacalaureat se va desf??ura dup? urm?torul program (comun pentru clasele a XI-a ?i a XII-a):
19 martie - Limba ?i literatura român?/E)a),
20 martie - Limba ?i literatura matern?/E)b) ?i
21 martie - proba obligatorie a profilului/E)c).
Proba la alegere a profilului ?i specializ?rii/ E)d) se va derula joi, 22 martie ?i va fi sus?inut? exclusiv de elevii clasei a XII-a.

Rezultatele ob?inute vor fi comunicate elevilor în data de 30 martie.

Subiectele sunt elaborate de c?tre speciali?tii Centrului Na?ional de Evaluare ?i Examinare, în mod similar cu modelele publicate pe http://www.subiecte.edu.ro, ?i sunt proiectate astfel încât tratarea lor s? valorifice capacit??ile elevilor pe temele prev?zute în programa de examen ?i parcurse pân? la aceast? dat?. Corectarea lucr?rilor va fi realizat?, în baza unor bareme care asigur? unitatea ?i obiectivitatea evalu?rii ?i not?rii la nivel na?ional, de c?tre doi profesori din unit??ile de înv???mânt în care elevii sus?in simularea.
Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiec?rei unit??i de înv???mânt prin discu?ii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ?edin?e cu p?rin?ii, precum ?i la nivelul consiliului profesoral în vederea adopt?rii unor m?suri adecvate fiec?rei situa?ii în parte.

Succes!

Pagina 1 din 1 Ora este UTC + 2
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/