COLEGIUL NAȚIONAL "DECEBAL" DEVA
https://www.cnd.ro/forum/

ECHIVALARE-COMPETENTE - BACALAUREAT 2018
https://www.cnd.ro/forum/viewtopic.php?f=10&t=4488
Pagina 1 din 1

Autor:  Florin Ilies [ Lun Dec 18, 2017 12:58 pm ]
Subiectul mesajului:  ECHIVALARE-COMPETENTE - BACALAUREAT 2018

ANUNT

Dirigintii vor informa absolventii 2018 despre Recunoa?terea ?i echivalarea rezultatelor ob?inute la examene cu recunoa?tere interna?ional? pentru certificarea competen?elor lingvistice în limbi str?ine ?i la examene cu recunoa?tere european? pentru certificarea competen?elor digitale:

Recunoa?terea ?i echivalarea rezultatelor ob?inute la examene cu recunoa?tere interna?ional? pentru certificarea competen?elor lingvistice în limbi str?ine ?i la examene cu recunoa?tere european? pentru certificarea competen?elor digitale se fac în conformitate cu metodologiile de recunoa?tere ?i echivalare ?i cu lista examenelor aprobate prin Ordinul ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului nr. 5219/2010 privind recunoa?terea ?i echivalarea rezultatelor ob?inute la examene cu recunoa?tere interna?ional? pentru certificarea competen?elor lingvistice în limbi str?ine ?i la examene cu recunoa?tere european? pentru certificarea competen?elor digitale, cu probele de evaluare a competen?elor lingvistice într-o limb? de circula?ie interna?ional? studiate pe parcursul înv???mântului liceal, respectiv de evaluare a competen?elor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1 / 20111 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, elevii care promoveaz?, pe parcursul înv???mântului preuniversitar, examene cu recunoa?tere european? pentru certificarea competentelor digitale si lingvistice, au dreptul la recunoa?terea ?i echivalarea rezultatelor ob?inute la aceste examene.

Se recunosc ?i se echivaleaz? cu proba de evaluare a competen?elor digitale - proba D din cadrul examenului de bacalaureat, rezultatele ob?inute la examenele ECDL, finalizate cu certificate ECDL.

Recunoa?terea ?i echivalarea rezultatelor ob?inute la examenele men?ionate, se realizeaz? de c?tre comisia de bacalaureat de evaluare a competen?elor lingvistice ?i digitale, constituit? la nivelul unit??ii de înv???mânt liceal.

Candida?ii care solicit? recunoa?terea ?i echivalarea rezultatelor ob?inute la examene cu recunoa?tere interna?ional? pentru certificarea competen?elor lingvistice în limbi str?ine ?i la examene cu recunoa?tere european? pentru certificarea competen?elor digitale-2018 , depun la secretariatul unit??ii de înv???mânt în care func?ioneaz? comisia de bacalaureat de evaluare a competen?elor lingvistice ?i digitale o cerere scris?, înso?it? de original si o copie nelegalizat? a certificatului pana in data de 29 ianuarie 2018.

In concluzie, elevii trebuie sa depuna, in perioada 15-29 ianuarie 2018 la secretariatul colegiului (doamna Ros Maria – secretar), urmatoarele acte:

Cerere tip ( modelul din atasament);
Diploma/certificatul original si copia nelegalizata – pentru competentele digitale;
Diploma/certificatul original si traducerea de catre traducator autorizat – pentru competentele lingvistice.

Cererile tip pentru echivalare se gasesc la secretariatul colegiului.

Ataşamente:
Ordin echivalare competente digitale %25282%2529.pdf [742.12 KiB]
Descărcat de 269 ori
OMEN nr 4932 modificare ordin 5219 recunoastere competente.pdf [212.03 KiB]
Descărcat de 266 ori
Anexa 2_ Metodologie recunoastere competente digitale.pdf [188.19 KiB]
Descărcat de 237 ori
Anexa 1_lista modificata_examene_limba -2013-1.pdf [250.8 KiB]
Descărcat de 360 ori
cerere inscriere competente lingvistice.pdf [113.51 KiB]
Descărcat de 290 ori
cerere inscriere competente digitale.pdf [103.12 KiB]
Descărcat de 224 ori

Pagina 1 din 1 Ora este UTC + 2
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/