COLEGIUL NAȚIONAL "DECEBAL" DEVA
https://www.cnd.ro/forum/

Recunoastere si echivalare examene, inscriere - Bac 2017
https://www.cnd.ro/forum/viewtopic.php?f=10&t=4417
Pagina 1 din 1

Autor:  Florin Ilies [ Sâm Mai 06, 2017 11:45 am ]
Subiectul mesajului:  Recunoastere si echivalare examene, inscriere - Bac 2017

ANUNT

Dirigintii vor informa absolventii 2017 despre Recunoa?terea ?i echivalarea rezultatelor ob?inute la examene cu recunoa?tere interna?ional? pentru certificarea competen?elor lingvistice în limbi str?ine ?i la examene cu recunoa?tere european? pentru certificarea competen?elor digitale:

Recunoa?terea ?i echivalarea rezultatelor ob?inute la examene cu recunoa?tere interna?ional? pentru certificarea competen?elor lingvistice în limbi str?ine ?i la examene cu recunoa?tere european? pentru certificarea competen?elor digitale se fac în conformitate cu metodologiile de recunoa?tere ?i echivalare ?i cu lista examenelor aprobate prin Ordinul ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului nr. 5219/2010 privind recunoa?terea ?i echivalarea rezultatelor ob?inute la examene cu recunoa?tere interna?ional? pentru certificarea competen?elor lingvistice în limbi str?ine ?i la examene cu recunoa?tere european? pentru certificarea competen?elor digitale, cu probele de evaluare a competen?elor lingvistice într-o limb? de circula?ie interna?ional? studiate pe parcursul înv???mântului liceal, respectiv de evaluare a competen?elor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1 / 20111 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, elevii care promoveaz?, pe parcursul înv???mântului preuniversitar, examene cu recunoa?tere european? pentru certificarea competentelor digitale si lingvistice, au dreptul la recunoa?terea ?i echivalarea rezultatelor ob?inute la aceste examene.

Se recunosc ?i se echivaleaz? cu proba de evaluare a competen?elor digitale - proba D din cadrul examenului de bacalaureat, rezultatele ob?inute la examenele ECDL, finalizate cu certificate ECDL.

Recunoa?terea ?i echivalarea rezultatelor ob?inute la examenele men?ionate, se realizeaz? de c?tre comisia de bacalaureat de evaluare a competen?elor lingvistice ?i digitale, constituit? la nivelul unit??ii de înv???mânt liceal.

Candida?ii care solicit? recunoa?terea ?i echivalarea rezultatelor ob?inute la examene cu recunoa?tere interna?ional? pentru certificarea competen?elor lingvistice în limbi str?ine ?i la examene cu recunoa?tere european? pentru certificarea competen?elor digitale-2016 , depun la secretariatul unit??ii de înv???mânt în care func?ioneaz? comisia de bacalaureat de evaluare a competen?elor lingvistice ?i digitale o cerere scris?, înso?it? de o copie legalizat? a certificatului pana in data de 25 mai a.c.

In concluzie, elevii trebuie sa depuna, in perioada 15-19 mai a.c. la secretariatul colegiului (doamna Monica Banciu – secretar), urmatoarele acte:

Cerere tip ( modelul din atasament);
Diploma/certificatul legalizat – pentru competentele digitale;
Diploma/certificatul tradus si legalizat – pentru competentele lingvistice.

In atasament exista si alte precizari privind echivalarea si inscrierea pentru examenul de bacalaureat. Cererile tip pentru echivalare se gasesc la secretariatul colegiului. Cererile tip pentru inscrierea la bacalaureat se distribuie prin diriginti.

Ataşamente:
Procedura_inscriere_examen_bacalaureat_revenire2017 (1) (1).pdf [7.33 MiB]
Descărcat de 219 ori
Ordin echivalare competente digitale %282%29.pdf [742.12 KiB]
Descărcat de 214 ori
OMEN nr 4932 modificare ordin 5219 recunoastere competente.pdf [212.03 KiB]
Descărcat de 209 ori
calendar BAC 2017_0.pdf [64.62 KiB]
Descărcat de 216 ori
Anexele_ 2a-2b-2c_cereri_inscriere_echivalare_bac_2017.doc [150.5 KiB]
Descărcat de 228 ori
Anexa_1_Tabel_de_inscriere_bac_2017.doc [49.5 KiB]
Descărcat de 207 ori
Anexa 2_ Metodologie recunoastere competente digitale.pdf [188.19 KiB]
Descărcat de 211 ori

Pagina 1 din 1 Ora este UTC + 2
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/