COLEGIUL NAȚIONAL "DECEBAL" DEVA
https://www.cnd.ro/forum/

Modele de subiecte - Bacalaureat 2017
https://www.cnd.ro/forum/viewtopic.php?f=10&t=4327
Pagina 1 din 1

Autor:  Florin Ilies [ Mie Noi 02, 2016 6:48 pm ]
Subiectul mesajului:  Modele de subiecte - Bacalaureat 2017

COMUNICAT

Elevii de clasa a VIII-a ?i de clasa a XII-a care vor sus?ine anul viitor Evaluarea Na?ional? ?i Bacalaureatul au la dispozi?ie, începând de mar?i, 1 noiembrie, modele de subiecte în vederea preg?tirii celor dou? examene. Elaborate de Centrul Na?ional de Evaluare ?i Examinare (CNEE), modelele de subiecte au fost publicate pe site-ul subiecte2017.edu.ro.

Referitor la Evaluarea Na?ional?, modelele de subiecte au fost construite în func?ie de urm?toarele trei cerin?e: formulare clar?, precis? ?i în strict? concordan?? cu programele pentru Evaluarea Na?ional?, nivel mediu de dificultate ?i posibilitatea de a fi rezolvate în 120 de minute.

Modelele orientative de subiecte/biletele de examen/pachetele de fi?iere pentru examenul na?ional de Bacalaureat au fost concepute în concordan?? cu programele în vigoare ale examenului, astfel încât tratarea lor s? valorifice capacitatea candida?ilor de analiz?, de sintez?, de generalizare ?i de abstractizare. De asemenea, acestea vizeaz? cuprinderea echilibrat? a materiei studiate, solicitându-se demonstrarea competen?elor prev?zute în programele de examen, respectiv încadrarea în timpul prev?yut de metodologie pentru rezolvarea sarcinilor de lucru. Comparativ cu anul trecut nu au fost operate modific?ri în structura subiectelor.

Centrul Na?ional de Evaluare ?i Examinare este institu?ia din subordinea Ministerului Educa?iei specializat? în evaluare educa?ional?, având ca atribu?ii, printre altele, asigurarea coordon?rii ?tiin?ifice ?i profesionale a sistemului de examene din înv???mântul preuniversitar, inclusiv elaborarea probelor de examen, respectiv elaborarea de metodologii, proceduri ?i regulamente pentru organizarea ?i desf??urarea examenelor ?i evalu?rilor în înv???mântul preuniversitar.

Pagina 1 din 1 Ora este UTC + 2
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/