Descrierea proiectului – Împreună pentru viitor – PDF 

1. Tipul de acţiune/program/proiect
Proiect – ÎMPREUNĂ PENTRU VIITOR
2. Localitatea/localităţile în care se derulează acţiunea/programul/proiectul:
Municipiul Deva
3. Oportunitatea acţiunii/programului/proiectului în raport cu priorităţile comunităţii:
Acţiunile şi programele comunitare, ca activităţi voluntare, reprezintă o oportunitate de învăţare valoroasă, care nu vine prin studierea cărţilor, ci prin implicarea activă şi personală în procesul de învăţare.

Proiectul ÎMPREUNĂ PENTRU VIITOR ȋşi propune să aducă ȋmpreună tinerii aflați ȋn dificultate – tinerii cu dizabilități, ȋmpreună cu ceilalți tineri (numiți ȋn continuare voluntari), cu scopul creșterii interacțiunii și a incluziunii sociale.

 • Încurajarea implicării tinerilor, ca voluntari, în activităţi desfăşurate cu persoane aflate în dificultate, în scopul susținerii procesului de incluziune socială şi de dezvoltare educaţională personală a acestora;
 • Realizarea incluziunii şi implicării tinerilor aflati în dificultate, prin angajarea tuturor celor interesaţi într-un program educaţional de activităţi ce promovează intens incluziunea socială;
 • Includerea persoanelor izolate din punct de vedere social în viaţa comunităţilor lor locale prin activităţi desfăşurate în comun;
  Dezvoltarea educațională a voluntarilor.

Proiectul ȋşi propune constituirea a 6 ateliere de dans pentru tineri şi un program artistic susținut de aceştia la finalul atelierelor. Trei ateliere vor fi de dans tradițional şi trei ateliere de dans modern. Fiecare atelier va fi constituit din 20 de tineri, din care 10 tineri aflați ȋn dificulatate/cu dizabilități şi 10 tineri voluntari. In cadrul fiecarui atelier, ȋmpreună cu instructor autorizat, tinerii vor ȋnvăță şi vor dansa două dansuri. Varsta voluntarilor va fi cuprinsa intre 7 si 19 ani şi vor avea domiciliul ȋn județul Hunedoara. Pentru selecția tinerilor cu dizabilități/aflați ȋn dificultate, acestia vor prezenta: acte de identitate, carnetul de elev vizat la zi, o adeverinta semnata de catre directorul scolii de unde provin tinerii, care precizeaza seria si numarul de inregistrare a certificatelor de incadrare in grad de handicap. Fiecare atelier va avea durata de 10 ore şi se va desfasura pe parcursul a trei zile. La finalul acestor zile va avea loc spectacolul artistic. Fiecare echipa va sustine un moment artistic coregrafic cu durata intre 3 si 8 minute, la care vor participa toti membrii echipei. Fiecare echipă va fi premiată. Beneficii:

 • Includerea în mod activ a tinerilor cu dizabilități / copiilor care provin din familii vulnerabile din punct de vedere social și a copiilor cu nevoi speciale din centrele de plasament, în comunităţile locale;
 • Implicarea copiilor cu dificultăți de adaptare, a profesorilor, elevilor şi a altor voluntari în cadrul unor proiecte ce vor fi realizate împreună;
 • Realizarea incluziunii şi implicării prin angajare a tuturor celor interesaţi într-un program educaţional de activităţi ce promovează intens, printre altele, integrarea socială;

Beneficiari direcţi: copii cu dizabilităţi, copii cu dificultăţi de învăţare şi adaptare şcolară şi socială, copiii / tineri/ adulți din categorii vulnerabile.
Beneficiari indirecţi: familiile persoanelor aflate în dificultate, comunitatea, societatea.
Tinerii cu dizabilități / copii care provin din familii vulnerabile din punct de vedere social și copii cu nevoi speciale din centrele de plasament:
– Se vor implica, integrându-se în comunitatea locală şi se vor bucura de stabilirea unor relaţii de prietenie cu voluntarii;
– Vor câştiga încredere în forţele proprii, apreciindu-şi mai mult propria valoare, care va fi remarcată și de alții;
– Îşi vor dezvolta abilităţile creative şi de comunicare, prin stimularea unor activităţi intelectuale şi fizice diverse;
– Îşi vor dezvolta noi aptitudini şi abilităţi, prin diverse programe şi activităţi;
– Vor simţi că fac parte din comunitate şi nu vor încerca sentimentul de marginalizare sau excludere.

(Precizaţi temeiul iniţiativei şi necesităţile la nivel local, zonal, naţional sau internaţional cărora le răspunde acţiunea/programul/proiectul propus.)
4. Beneficiari
a) Beneficiarii sunt rezidenţi în: Deva și alte localități din județul Hunedoara
(Precizaţi localitatea/localităţile.)
b) Grupul-ţintă:
– vârsta medie- 16 ani;
– numărul de persoane 20;
– modalităţile de selecţionare a beneficiarilor: apartenența la Ansamblul Transilvania al elevilor Colegiului Național DECEBAL-Deva, care prezintă dansuri specifice Ținutului Pădurenilor.
5. Durata în timp:
a) În cazul programelor:
– Se derulează din data de ___________ până în data de_____________________
– Urmează să se deruleze din data de _______________până în data de _________________
b) În cazul acţiunilor/proiectelor:
– din data de 01 mai 2018 până în data de ………………. 2018
6. Descrierea acţiunii/programului/proiectului:
Proiectul ȋşi propune constituirea a 6 ateliere de dans pentru tineri şi un program artistic susținut de aceştia la finalul atelierelor. Trei ateliere vor fi de dans tradițional şi trei ateliere de dans modern. Fiecare atelier va fi constituit din 20 de tineri, din care 10 tineri aflați ȋn dificultate / cu dizabilități şi 10 tineri voluntari. In cadrul fiecarui atelier, ȋmpreună cu instructor autorizat, tinerii vor ȋnvăță şi vor dansa două dansuri. Varsta voluntarilor va fi cuprinsa intre 7 si 19 ani şi vor avea domiciliul ȋn județul Hunedoara. Pentru selecția tinerilor cu dizabilități, acestia vor prezenta: acte de identitate, carnetul de elev vizat lazi, o adeverinta semnata de catre directorul scolii de unde provin tinerii, care precizeaza seria si numarul de inregistrare a certificatelor de incadrare in grad de handicap. Fiecare atelier va avea durata de 10 ore şi se va desfasura pe parcursul a trei zile. La finalul acestor zile va avea loc spectacolul artistic. Fiecare echipa va sustine un moment artistic coregrafic cu durata intre 3 si 8 minute, la care vor participa toti membrii echipei. Fiecare echipă va fi premiată.

 • Includerea în mod activ a copiilor/tinerilor care provin din familii vulnerabile din punct de vedere social și a copiilor cu nevoi speciale din centrele de plasament, în comunităţile locale;
 • Implicarea copiilor/tinerilor cu dificultăți de adaptare, a profesorilor, elevilor şi a altor voluntari în cadrul unor proiecte ce vor fi realizate împreună;
 • Realizarea incluziunii şi implicării prin angajare a tuturor celor interesaţi într-un program educaţional de activităţi ce promovează intens, printre altele, integrarea socială;

Beneficiari direcţi: copii cu dizabilităţi, copii cu dificultăţi de învăţare şi adaptare şcolară şi socială, copiii / tineri/ adulți din categorii vulnerabile.
Beneficiari indirecţi: familiile persoanelor aflate în dificultate, comunitatea, societatea.
Tinerii cu dizabilități:

– Se vor implica, integrându-se în comunitatea locală şi se vor bucura de stabilirea unor relaţii de prietenie cu voluntarii;
– Vor câştiga încredere în forţele proprii, apreciindu-şi mai mult propria valoare, care va fi remarcată și de alții;
– Îşi vor dezvolta abilităţile creative şi de comunicare, prin stimularea unor activităţi intelectuale şi fizice diverse;
– Îşi vor dezvolta noi aptitudini şi abilităţi, prin diverse programe şi activităţi;
– Vor simţi că fac parte din comunitate şi nu vor încerca sentimentul de marginalizare sau excludere.