Uniunea Europeană

Uniunea Europeană este o uniune economică și politică între 27 de țări europene.

Uniunea Europeană își are originea în mai multe tratate semnate în perioada ulterioară celui de Al Doilea Război Mondial. Primul pas a fost promovarea cooperării economice, pe baza ideii ca țările implicate în schimburi comerciale să devină interdependente din punct de vedere economic și să devină astfel mai probabilă evitarea conflictelor. Drept urmare, în 1958, a luat naștere Comunitatea Economică Europeană, cu obiectivul inițial de a consolida cooperarea economică dintre șase țări: Belgia, Germania, Franța, Italia, Luxemburg și Țările de Jos.

De atunci, 22 de alte țări li s-au alăturat (Regatul Unit a părăsit UE la 31 ianuarie 2020), creându-se o imensă piață unică (denumită și piață internă), care continuă să se dezvolte pentru a-și valorifica întregul potențial.

Ceea ce a început ca o uniune pur economică a evoluat treptat, devenind o organizație care acționează în numeroase domenii de politică diferite, de la politici climatice, mediu și sănătate la relații externe, securitate, justiție și migrație.

De mai bine de jumătate de secol, UE asigură pacea, stabilitatea și prosperitatea, ajută la creșterea nivelului de trai, lansând și moneda europeană unică: euro. În prezent, peste 340 de milioane de cetățeni ai UE din 19 țări folosesc euro ca monedă proprie și se bucură de avantajele pe care le oferă aceasta.

Ca urmare a eliminării controalelor la frontieră între cele mai multe dintre țările UE, oamenii pot călători liber pe aproape întregul continent. De asemenea, le este mult mai ușor să trăiască și să muncească într-o altă țară din Europa. Toți cetățenii UE au dreptul și libertatea de a alege țara UE în care doresc să studieze, să lucreze sau să se pensioneze. Fiecare stat membru al UE trebuie să le acorde cetățenilor Uniunii exact același tratament pe care îl acordă propriilor cetățeni în ceea ce privește ocuparea locurilor de muncă, securitatea socială și impozitele.

Piața unică este principalul motor economic al UE. Aceasta permite libera circulație a mărfurilor, serviciilor, capitalurilor și persoanelor. UE își propune să urmeze această direcție și în alte domenii, precum piețele energiei, cunoașterii și de capital, pentru a le garanta cetățenilor europeni beneficii conexe maxime din aceste resurse.

UE depune în continuare eforturi pentru ca instituțiile care o guvernează să fie mai transparente și mai democratice. Deciziile sunt luate în cel mai deschis mod posibil și cât mai aproape de cetățeni. Parlamentului European, ai cărui membri sunt aleși prin vot direct, i-au fost acordate mai multe competențe, iar parlamentele naționale joacă un rol mai important decât în trecut, colaborând îndeaproape cu instituțiile UE.

UE este guvernată de principiul democrației reprezentative, cetățenii fiind direct reprezentați la nivelul UE în Parlamentul European, iar statele membre fiind reprezentate în Consiliul European și în Consiliul Uniunii Europene.

Cetățenii europeni sunt încurajați să contribuie la viața democratică a Uniunii exprimându-și opiniile cu privire la politicile UE pe parcursul elaborării acestora sau sugerând îmbunătățiri ale actelor legislative și politicilor în vigoare. Inițiativa cetățenească europeană le oferă cetățenilor posibilitatea de a se implica și mai mult în politicile UE care le influențează viața. De asemenea, cetățenii pot depune plângeri și pot adresa întrebări cu privire la aplicarea dreptului UE.

Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că „Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați.”

Aceste valori sunt parte integrantă din modul de viață european.

Sursă:             https://op.europa.eu/webpub/com/eu-what-it-is/ro/


Parlamentul European

Parlamentul European (PE) este singura instituție a Uniunii Europene aleasă prin vot universal, direct de către cetățeni. Membrii Parlamentului European, deputații europeni, primesc un mandat de cinci ani. Parlamentul exercită trei puteri fundamentale: puterea legislativă, puterea bugetară şi puterea de control politic asupra instituțiilor europene.

O perioadă îndelungată de timp, Parlamentul European a jucat doar simplul rol de forum pentru dezbateri şi de organ consultativ. Din momentul în care a început alegerea sa prin vot universal direct şi datorită activităţii deputaţilor, acesta a ştiut să îşi sporească competenţele şi să dobândească rolul de colegislator, alături de Consiliu, în cazul a trei pătrimi din legislaţia comunitară. În prezent, plenul Parlamentului numără 705 de deputaţi din 27 de state membre ale Uniunii Europene, care dezbat în 24 de limbi. Unii deputaţi nu aparţin niciunui grup politic şi sunt, deci, consideraţi ca fiind deputaţi neafiliaţi.

Începând cu anul 1979 este ales direct, o dată la 5 ani, prin alegeri generale, libere și secrete. Calendarul anual al lucrărilor Parlamentului European este adoptat în fiecare an, în plen, în general în luna iunie, la propunerea Conferinţei preşedinţilor grupurilor politice. Calendarul cuprinde şi săptămânile de reuniune ale comisiilor parlamentare şi cele ale grupurilor politice.

În fiecare an se iau, în temeiul tratatelor Uniunii, mii de decizii care influențează în mod esențial statele membre ale Uniunii Europene și viețile cetățenilor acestora. Oamenii nu mai sunt numai cetățenii propriilor țări, ai propriului oraș sau district; ei sunt și cetățeni ai Uniunii. Fie și numai din acest motiv, este deosebit de important ca aceștia să fie informați cu privire la ordinea juridică ce le afectează viața de zi cu zi.

Rolurile Parlamentului European

Rol legislativ

Adoptă legislația UE, împreună cu Consiliul UE, pe baza propunerilor Comisiei Europene.

Ia decizii cu privire la acordurile internaționale.

Ia decizii cu privire la extinderea UE.

Rol de control

Exercită control democratic asupra tuturor instituțiilor UE.

Alege președintele Comisiei și aprobă colegiul comisarilor în ansamblu. Poate recurge la o moțiune de cenzură, obligând Comisia să demisioneze.

Acordă descărcarea de gestiune, adică aprobă modul în care s-a cheltuit bugetul UE.

Analizează petițiile cetățenilor și formează comisii de anchetă.

Participă la misiuni de observare a alegerilor.

Rol bugetar

Stabilește bugetul UE, împreună cu Consiliul.

Aprobă bugetul pe termen lung al UE („cadrul financiar multianual”).

Structura Parlamentului European

PREȘEDINTELE

14 vicepreședinți

5 chestori (cu funcție consultativă)

Președintele, vicepreședinții și chestorii (membri ai Parlamentului European cărora le sunt atribuite sarcinile interne administrative și financiare) alcătuiesc Biroul Parlamentului European, ales de către Parlamentul European pentru o perioadă de doi ani și jumătate. În plus, există o Conferință a președinților, care este alcătuită din președintele Parlamentului și președinții grupurilor politice. Aceasta răspunde de organizarea lucrărilor Parlamentului și de relațiile cu celelalte instituții ale UE și cu instituții din țările terțe.

 Surse: https://uncjr.ro/web/parlamentul-european/

            https://www.europarl.europa.eu/portal/ro

            https://www.eppgroup.eu/ro/despre-noi/cum-muncim


Ambasadori juniori

 • Andrei Jasmine 
 • Botici Laura
 • Cărmăzan Raluca
 • Culcer Adriana
 • Ferri Francesca
 • Filipaș Bogdan
 • Gorcea Răzvan
 • Greab Luca
 • Groza Alexandru
 • Habric Teodosie
 • Nemeș Ioana
 • Oprița Izabela
 • Pepenar Maria
 • Roncea Andrei
 • Sângerean Iulia
 • Țârlea Cristian
 • Zavastin Bogdan