Colegiul National Decebal - Deva

Colegiul National Decebal - Deva

Evanghelia din suflet
PDF Imprimare Email

   Duminica a 19-a după Rusalii

   Iubirea vrăjmaşilor (Ev. Luca 6, 31-36)         În general felul de judecată al lui Dumnezeu  se deosebeşte de felul de judecată al oamenilor. Credinţa creştină se întemeiază pe o altă învăţătură diferită de cea a oamenilor dar şi de legile lumeşti cu care este obişnuit fiecare muritor.

        Evanghelia din această duminică, a 19-a după Rusalii, numită şi a iubirii vrăjmaşilor, ne arată felul de gândire a lui Dumnezeu. Ne îndeamnă această evanghelie la iubirea faţă de fiecare om chiar şi dacă îl considerăm duşmanul nostru căci numai astfel ne putem asemui cu Hristos. Dacă El i-a iubit pe toţi oamenii deopotrivă cu atât mai mult, ne arată pericopa  din această duminică, că noi oamenii ar trebui să trecem peste răutatea şi egoismul nostru şi să iubim.

         ,,Precum voiţi să vă facă şi vouă oamenii, faceţi şi voi tot aşa” (Luca 6, 31) pare să ne spună Domnul Hristos în această duminică.

       Până la venirea în lume a Domnului nostru Iisus Hristos, exista legea Vechiului Testament după care se conduceau oamenii. Aceată lege era supranumită şi legea talionului şi  a răzbunării. În Noul Testament  Domnul Hristos îndeamnă la iubire şi la iertare. Dacă vrem să fim liniştiţi atunci trebuie să nu facem rău. Cu alte cuvinte dacă vrei să nu fii nedreptăţit atunci trebuie mai întâi să nu faci nici o nedreptate nimănui. Aceasta este începutul trăirii în Dumnezeu este temelia urcuşului spre desăvârşire. Pe aceasta se bazează morala creştină.

         Citim de multe ori în Sfintele Evanghelii că Mântuitorul nostru îi fericeşte pe cei care sunt făcători de pace. De asemenea îi laudă şi pe cei blânzi şi ne spune prin aceasta că cei care au darul blândeţii şi al păcii aceştia vor moşteni pământul şi vor dobândi darul vederii de Dumnezeu.

          Porunca iubirii semenilor şi chiar a duşmanilor noştri ne arată un mod nou de trăire creştină. Iubind şi dăruind iubire vom primi şi noi iubire. Iertând şi oferind iertare vom fi şi noi iertaţi. Prin iubire chiar şi a celor pe care noi îi considerăm duşmani ne putem păstra sănătatea conştiinţei pentru că numai aşa vom avea avea o conştiinţă curată fără vina că am făcut cuiva vreun rău. Ce se poate vedea  însă la cei care nu fac astfel?! Au sentimentul fricii, al remuşcării şi de ce nu, al vinovăţiei.

         Este foarte greu pentru a înţelege cineva de ce trebuie să îl iubească pe cel care îi face rău. Semenul meu, colegul meu, prietenul meu mi-a devenit duşman pentru că mă minte, mă fură, mă judecă şi mă bârfeşte la alţii. Este greu să-l iubesc. Aceasta este felul de judecată a fiecăruia dintre noi. Şi atunci ce trebuie să fac?! Să-l iert şi chiar să-l iubesc. Desigur este foarte greu dar  nu este imposibil. Când îl iertăm pe cel care ne doreşte răul atunci ne apropiem şi mai mult de Dumnezeu.

        Mântuitorul când era batjocorit şi urât de oameni ce a spus? ,,Tată, iartă-le lor că nu ştiu ce fac”. Astfel de exemple le mai găsim şi în vieţile sfinţilor unde mulţi îi iertau pe cei ce le doreau răul. Sunt exemple pe care ar trebui să ni le însuşim.

         În viaţa unui sfânt apropiat nouă, Sfântul Nectarie de Eghina (+1920), ni se spune că acesta a fost prigonit şi urât de oameni întreaga viaţă. Dar el i-a iertat. Sigur că la început cu greu a putut să facă faţă încercărilor şi uneltirilor care îi tulburau viaţa. Şi se spune că se ruga lui Dumnezeu acest sfânt ca să îi ierte pe vrăjmaşi pentru şi el îi iertase deja. La un moment dat, pe la începuturi, cu greu a putut să  facă faţă dar s-a rugat. Şi aşa a ajuns la măsura desăvârşirii pentru că a dobândit pacea sufletească şi iubire faţă de toţi oamenii. Acelaşi lucru îl întâlnim şi la alţi sfinţi şi oameni virtuoşi Sfinţii Apostoli, Sfântul Ioan Gură de Aur, mucenicii, şi chiar la cei acre au trăit în vremurile mai apropiate de noi Sfântul Nectarie de Eghina de care s-a amintit aici, Sfântul Luca al Crimeii, Sfântul Nicolae Velimirovici, şi mulţi alţii.

         Să fim deci şi noi următori ai poruncii evanghelice. Să îi iubim şi noi pe vrăjmaşi şi pe cei ce ne prigonesc ca să putem dobândi sfinţenia vieţii noastre, Amin.

                                                                                               

Preot profesor Dumitru Dospin

 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

Pagina 6 din 119