Colegiul National Decebal - Deva

Colegiul National Decebal - Deva

Evanghelia din suflet
Duminica izgonirii lui Adam din Rai PDF Imprimare Email

1.03.2009


Duminica izgonirii lui Adam din Rai (Evanghelia după Matei, cap.6, 14-21)


          Sfinţii Părinţi ai Bisericii au văzut întotdeauna relaţia omului cu Dumnezeu din perspectiva dăruirii. Dumnezeu dăruieşte omului, dar mai bine spus, Dumnezeu se dăruieşte omului. Deci, toate realităţile care se regăsesc în această relaţie sunt daruri şi revărsări ale harului lui Dumnezeu. Postul este una dintre aceste realităţi ale dăruirii.

          În pofida unei înţelegeri destul de deformată a postului (postul = efort personal de dietă sau chiar asceză alimentară), Biserica ne oferă prin rânduiala postului, realitatea postirii lui Hristos. Deci, Biserica nu impune postul, ci ea însăşi se pregăteşte prin post pentru Hristos. Noi fiind Biserica lui Hristos, ca nişte mădulare vii ale „Trupului lui Hristos” suntem pre-„gătiţi” prin post. Nu noi ţinem postul, ci postul – ca dar şi rânduială a lui Dumnezeu pentru noi – ne ţine pe noi. Biserica se caracterizează, se defineşte prin realitatea postirii. Nouă, celor  care trăim organic ca fii ai lui Dumnezeu în Biserică, realitatea postului nu ne poate fi indiferentă, nici chiar opţională, pentru că ea ţine de însăşi fiinţa noastră, ne defineşte. În definiţia noastră de creştini, deci, intră condiţia postirii.

          În înţelegerea Bisericii, postul a apărut întotdeauna ca o probare a credinţei. În asociere cu rugăciunea, postul este o armă împotriva celui rău. Este cunoscut cazul tânărului lunatic din Evanghelie din care Apostolii Mântuitorului n-au reuşit să scoată demonul care-l stăpânea. Răspunsul Mântuitorului a fost foarte concis: „Acest soi de demoni iese doar cu post şi rugăciune.”

          Postul se adresează firii umane în întregime: trup şi suflet. Omul este chemat la nevoinţă, la asceză, să se ostenească şi cu trupul şi cu sufletul. În acest sens sunt edificatoare cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, care spune că în ziua de Învierea Domnului postul trupesc (abţinerea de la anumite alimente: ouă, lapte, carne) poate să înceteze, dar postul sufletesc (conştiinţa curată, cuget înţelegător, puritatea minţii) continuă în mod necesar.

          Să ne ajute Bunul Dumnezeu cu harul Său să parcurgem această cale a postului cu folos duhovnicesc. Amin!

Preot profesor Radu Scânteie

 
<< Început < Anterior 111 112 113 114 115 116 117 118 119 Următor > Sfârşit >>

Pagina 119 din 119