Colegiul National Decebal - Deva

Colegiul National Decebal - Deva

PDF Imprimare Email

 

Concert Caritabil de Colinde

 

Rotary Club Deva Castrum ṣi Uniunea Culturalӑ a Rutenilor din Romȃnia ȋn colaborare cu Colegiul Naṭional Decebal Deva, organizeazӑ Concertul Caritabil de Colinde ȋn data de 14 decembrie a.c. la ora 18.00 ȋn sala Teatrului de Artӑ Deva. Fondurile colectate la acest eveniment sunt destinate proiectului Educaṭie ṣi Alfabetizare iniṭiat de Rotary Club Deva Castrum.


Mulṭumin tuturor celor care sunt alӑturi de noi ȋn acest proiect: elevi, pӑrinṭi, cadre didactice, reprezentanṭilor mass-media precum ṣi Ansamblului Folcloric Transilvania al Colegiului Naṭional Decebal Deva care va susṭine un program de colinde romȃneṣti.

 

                                                   prof.dr. Marin Florin ILIEŞ

                                        Directorul Colegiului Naţional Decebal Deva