Colegiul National Decebal - Deva

Colegiul National Decebal - Deva

PDF Imprimare Email

 

Spectre sonore

 

Pentru ca arta să producă o stare emoţională este necesar să dezvoltăm capacitatea copiilor de a o percepe, să le educăm interesul şi dragostea pentru artӑ.

De aceea vӑ invitӑm sӑ fiṭi alӑturi de noi ȋn cadrul proiectului-spectacol „Spectre sonore”. Elevii decebaliṣti vor prezenta un concert instrumental, vor vernisa o expoziṭie cu lucrӑri de picturӑ, graficӑ ṣi acuarelӑ ṣi vor susṭine un recital de poezie din literatura romȃnӑ.

Spectacolul va avea loc ȋn Sala Ṣemineului la Muzeul Civilizaṭiei Dacice ṣi Romane Deva, în data de 8 decembrie a.c. la ora 18.00.

Mulṭumim partenerilor noṣtri, Muzeul Civilizaṭiei Dacice ṣi Romane Deva, Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva, Organizaţia non-guvernamentală PIANO MODUS VIVENDI, care au fӑcut posibilӑ aceastӑ activitate.

Mulṭumim partenerilor mass-media pentru mediatizarea evenimentului ṣi tuturor cadrelor didactice care s-au implicat ȋn acest proiect


Vă aşteptăm cu drag,

 

                                                   prof.dr. Marin Florin ILIEŞ
                                        Directorul Colegiului Naţional Decebal Deva