Colegiul National Decebal - Deva

Colegiul National Decebal - Deva

Admitere liceu PDF Imprimare Email

Admitere liceu

 

 

Dragi elevi !
Afiṣarea de cӑtre Ministerul Educaṭiei Naṭionale a rezultatelor admiterii ȋn clasa a IX-a, ȋmi oferă prilejul de a vă adresa felicitӑri pentru munca ṣi rezultatele obṭinute, urări de bine, sănătate şi putere de muncă, tuturor celor care, azi, cu bucurie, emoţie şi speranţă aṭi aflat cӑ din toamnӑ veṭi păşiţi pragul Colegiului Naṭional „Decebal” din Deva.
Ȋn ierarhia realizatӑ de cӑtre Ministerul Educaṭiei Naṭionale, Colegiul Naṭional „Decebal” ocupӑ primele trei locuri, pe judeṭ, la specializӑrile, dupӑ ultima medie de admitere: matematicӑ-informaticӑ bilingv limba englezӑ (ultima medie de admitere 9,62), ṣtiinṭe ale naturii bilingv limba englezӑ (ultima medie de admitere 9,47), matematicӑ-informaticӑ intensiv informaticӑ (ultima medie 9,25). De asemenea, Colegiul Naṭional „Decebal” Deva – specializarea matematicӑ informaticӑ bilingv limba englezӑ, se gӑseṣte ȋn primele 50 de specializӑri, ȋn ordinea ultimei medii de admitere, ȋn ierarhia specializӑrilor realizatӑ de cӑtre Ministerul Educaṭiei Naṭionale.
Dintre cei 98 de absolvenṭi decebaliṣti ai clasei a VIII-a, 86 de elevi au fost repartizaṭi la profilurile ṣi specializӑrile Colegiului Naṭional „Decebal”. Felicitӑri vouӑ, dragi absolvenṭi decebaliṣti ṣi profesorilor voṣtri !
Vreau să reamintesc că aceastӑ unitate de ȋnvӑṭӑmȃnt, Colegiul Naṭional „Decebal” se înscrie printre componentele „cărţii de vizită” a municipiului ṣi judeṭului nostru, rod al unui renume câştigat de-a lungul timpului, prin consecvenţa cu care ne susţinem şi ne promovăm valorile.
Dragi elevi, vӑ asigurӑm cӑ admiterea voastrӑ la Colegiul Naṭional „Decebal” din Deva, constituie un pas (pentru unii- chiar primul pas) în pregătirea voastră, pentru a vă dovedi capacitatea de a translata în universul realităţii, al înfăptuirii, aspiraţiile voastre, ale părinţilor şi ale dascălilor voştri. Noi, profesorii voṣtri, vӑ vom îndruma - ca de fiecare dată - cu dăruire, dublată de profesionalism, fiindcă numai astfel se păstrează lumina, care scaldă în seninul ei, semeţele culmi ale competitivităţii.

Vӑ doresc vacanṭӑ plӑcutӑ!

prof.dr. Marin Florin ILIEŞ

 Directorul Colegiului Naţional Decebal din Deva