Colegiul National Decebal - Deva

Colegiul National Decebal - Deva

Comunicat-ierarhie PDF Imprimare Email

COMUNICAT

 

 

Ministerul Educaṭiei ṣi Cercetӑrii Stiinṭifice a publicat rezultatele obṭinute de absolvenṭii clasei a VIII-a ȋn urma examenului de Evaluare Naṭionalӑ – sesiunea 2015.

Potrivit Raportului prezentat de conducerea ministerului, in ierarhia ṣcolilor din judeṭul Hunedoara, dupӑ rezultatele obṭinute la acest examen, Colegiul Naṭional Decebal Deva se aflӑ pe primul loc.


Vӑ felicit dragi decebaliṣti, elevi ṣi profesori deopotrivӑ, pentru munca continuӑ, pentru performanṭele obṭinute, pentru dӑruirea de care aṭi dat dovadӑ ṣi sunt convins cӑ ȋn urma repartizӑrii computerizate ȋn licee, vӑ veṭi regӑsi pe listele Colegiului Naṭional Decebal.

Felicit pӑrinṭii elevilor decebaliṣti pentru aceastӑ minunatӑ performanṭӑ !

In atasamentul mesajului,  se aflӑ Raportul MECS. La pagina 41 este prezentata ierarhia scolilor din judeṭul Hunedoara.

 

 

 

prof.dr. Florin Marin ILIEŞ

    directorul Colegiului Naţional Decebal