Colegiul National Decebal - Deva

Colegiul National Decebal - Deva

PDF Imprimare Email

 

COMUNICAT

 

Ansamblul de dansuri Transilvania ṣi Ansamblul folcloric Poieniṭa ale Colegiului Naṭional Decebal din Deva vor reprezenta Romȃnia la al cea de a 13-1 ediṭie a INTERNATIONAL FESTIVAL OF THE SCHOOL 2015, ITALY - LIDO DEL SOLE - RODI GARGANICO (FG), PUGLIA, ȋn perioada 20-24 Aprile 2015. Festivalul are drept organizatori asociaţia A.N.A.P.I.E (Associazione Nazionale Amici Parchi Italiani ed Europei National Association Friends Parks Italian and European). La festival vor participa tineri din aproape toate ṭӑrile Uniunii Europene.
Pe parcursul celor patru zile ale festivalului, elevii prezintӑ ȋn faţa publicului şi a juriului, un program folcloric ce cuprinde cântece populare româneşti, dansuri populare romȃneṣti din zona folcloricӑ a Hunedoarei. Zilnic au loc apariţii pe scena festivalului dar şi activităţi organizate pe grupe de elevi din diverse ţări, ȋn ateliere de lucru ȋn cadrul cărora elevii se iniţiază ȋn teme precum: activitate jurnalistică, dansuri din Italia , video-reportaje, specialităţi culinare sau creativitate ȋn literatură şi ȋn artă. Vor pleca 30 elevi ȋnsoṭiṭi de trei cadre didactice care au pregӑtit elevii pentru participarea la festival.
Festivalul international de la Lido del Sol promovează colaborarea ȋntre tinerii din diverse ţări, cunoaşterea culturii şi limbii diverselor popoare, contribuie la diminuarea prejudecăţilor faţă de alte popoare , altele decȃt cel propriu, dezvoltă prietenia ȋntre tinerii de aceeaşi vârstă, creşte spiritul de echipă dar şi de competiţie.
Deplasarea elevilor la festival a fost posibilӑ datoritӑ sprijinului financiar substanṭial acordat de I.C Medical Inc din SUA reprezentatӑ de domnul Ioan Cosmescu- absolvent al Colegiului Naṭional Decebal.
De asemenea au contribuit finaciar ṣi au sprijinit deplasarea la festival, Farmacia Revitalia din Deva ṣi domnul Firczak Gheorghe – parlamentar al judeṭului Hunedoara, apropiat al tuturor manifestӑrilor organizate de cӑtre ṣcoala noastrӑ. Multumim Costume Populare Monica din Alba Iulia pentru costumele populare confectionate cu multa maiestrie.
Cu siguranṭӑ vom reprezenta cu cinste judeṭul Hunedoara, municipiul Deva ṣi Colegiul Naṭional Decebal.

 

                                                   prof.dr. Marin Florin ILIEŞ
                                        Directorul Colegiului Naţional Decebal Deva