Colegiul National Decebal - Deva

Colegiul National Decebal - Deva

Documente MECŞ PDF Imprimare Email

 

Metodologii şi regulamente de aplicare a Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011

 

- Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 2016

- Anexa privind aplicarea regulamentului de inspectie a unitatilor de invatamant preuniversitar

- ORDIN nr.5547 din 06.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar

- Legea nr. 166/2011 - aduce modificari si completari la LEN nr. 1 / 2011 

- ORDIN nr. 5218/29.08.2011 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat 2012

- Calendarul  examenului de bacalaureat 2012  

ORDIN nr. 5219/29.08.2011 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru abs. clasei a VIII-a, în anul școlar 2011-2012

- Calendarul de desfăşurare a Evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2011-2012

- ORDIN nr. 5220/29.08.2011 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2012-2013

- Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2012-2013

- Metodologia privind acordarea titlului „profesorul anului” în învăţământul preuniversitar

- Regulament privind acordarea de distincţii şi premii personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat 

- Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar 

- Metodologie cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013 

- Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar 

- Metodologia privind promovarea a doi ani de studii într-un an şcolar în învățământul preuniversitar

- Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar 

- Regulament de inspecţie a unităților de învăţământ preuniversitar

- Metodologie privind criteriile de acordare a burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a consorţiilor şcolare

- Legea Educaţiei Naţionale publicată în Monitorul Oficial 18 din 10 ianuarie 2011