COLEGIUL NAŢIONAL “DECEBAL” DEVA

~ Forum intern destinat discuţiilor despre activităţile şcolare din această instituţie ~
Acum este Mie Oct 16, 2019 11:39 pm

Ora este UTC + 3
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 1 mesaj ] 
Autor Mesaj
 Subiectul mesajului: SIMULARE EXAMENE NATIONALE
MesajScris: Mar Dec 09, 2014 2:06 pm 
Neconectat
Avatar utilizator

Membru din: Lun Feb 16, 2009 8:33 pm
Mesaje: 928
Desfășurarea simulării examenelor naționale (evaluarea națională pentru elevii clasei a VIII-a și probele scrise ale examenului de bacalaureat 2015) la nivel județean, se va organiza în perioada 19-22 ianuarie 2015.

CALENDARUL simulărilor județene ale examenelor naționale este următorul:
• luni, 19 ianuarie 2015 – limba și literatura română (clasa a VIII-a și a XII-a)
• marți, 20 ianuarie 2015, limba și literatura maternă (clasa a VIII-a și a XII-a)
• miercuri, 21 ianuarie 2015, matematică (clasa a VIII-a și a XII-a)/ istoria (clasa a XII-a)
• joi, 22 ianuarie 2015, proba la alegere (clasa a XII-a)

- evaluarea lucrărilor la nivelul fiecărei unități de învățământ până la data de 26 ianuarie 2015;
- afișarea rezultatelor în unitățile școlare - 27 ianuarie 2015.

DELIMITEREA MATERIEI pentru probele de examen este următoare:

CLASA A VIII-A:
• LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Conţinuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa pentru Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi:
procedee de expresivitate artistică în textele studiate (figuri de stil: alegoria) –conţinut asociat competenţei specifice 1.1;
trăsături specifice genului dramatic în operele literare studiate sau în texte la prima vedere –conţinut asociat competenţei specifice 1.1;
trăsături ale speciilor literare: nuvela, romanul, balada populară –conţinut asociat competenţei specifice 1.1;
atributul şi propoziţia subordonată atributivă; complementul direct şi propoziţia subordonată completivă directă; complementul indirect şi propoziţia subordonată completivă indirectă; complementele circumstanţiale şi propoziţiile subordonate circumstanţiale corespunzătoare (de loc, de timp, de mod, de cauză, de scop), propoziţia subordonată circumstanţială condiţională, concesivă, consecutivă – conţinuturi asociate competenţei specifice 2.2.

• LIMBA ŞI LITERATURA MATERNĂ MAGHIARĂ
- Lírai műfajok: dal, leíró költemény, epigramma, óda
- Versrendszerek: hangsúlyos verselés, időmértékes verselés
- Az egyszerű mondat elemzése
- Az összetett mondat elemzése

• LIMBA ŞI LITERATURA MATERNĂ GERMANĂ
- Inhaltsangabe
- Nacherzahlung
- Dialog
- Erzahlung
- Marchen
- Kurzgeschichte
- Substantiv
- Verb
- Adjektiv
- Steigerung der Adjektive
- Wortfamilie
- Wortfeld
- Syntax

• MATEMATICĂ

Conținuturile pentru simulare și competențele de evaluat asociate acestora sunt cele prevăzute în programa pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a.
Pentru simulare sunt propuse până la următoarele teme inclusiv:

• din capitolul Calcul algebric
- Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere.
Simplificare. Operaţii cu rapoarte (adunare, scădere, înmulţire, împărţire, ridicare la putere cu exponent număr întreg)

• din capitolul Punctul, dreapta, planul, semiplanul, semidreapta, segmentul de dreaptă, unghiul
- calculul unor distanţe în interiorul corpurilor studiate
• din capitolul Corpuri geometrice. Paralelipipedul dreptunghic, cubul; prisma dreaptă cu baza triunghi echilateral, pătrat sau dreptunghi;
- desfăşurări
- aria laterală, aria totală, volumul

CLASA A XII-A

• LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi:
reguli ale monologului, reguli şi tehnici de construire a dialogului, stiluri funcţionale adecvate situaţiei de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale şi nonverbale în comunicarea orală – conţinuturi asociate competenţei specifice 1.1;
textul dramatic postbelic – conţinut asociat compeţentei specifice 2.3;
limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii (pentru proba orală) – conţinut asociat competenţei specifice 2.5;
curente culturale/ literare în perioada interbelică: tradiţionalism – conţinut asociat competenţei specifice 3.2;
perioada postbelică – conţinut asociat competenţei specifice 3.2;
autorii canonici: Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Eugen Lovinescu.

• LIMBA ŞI LITERATURA MATERNĂ MAGHIARĂ

-Az epikai műfajcsoport
-A drámai műfajcsoport
-A lírai műfajcsoport: Ady Endre, Juhász Gyula, Tóth Árpád

• LIMBA ŞI LITERATURA MATERNĂ GERMANĂ
- Literarische Erorterung
- Inhaltsangabe
- Bewerbungsbrief
- Beschwerdebrief
- Aufklarung-Merkmale
- Lessing-Vertreter der Aufklarung
- Lessing-Nathan der Weise
- Personen-Charakterisierung
- Nathan der Weise-Werk der Aufklarung
- I.Kant-Definition der Aufklarung
- Sturm und Drang-Merkmale
- Prometheus
- Schiller-Kabale und Liebe-Werk der Sturm und Drang-Zeit

• MATEMATICĂ
programa M_mate-info pentru filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică şi pentru filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică;

ELEMENTE DE ALGEBRĂ
Grupuri • Lege de compoziţie internă (operaţie algebrică), tabla operaţiei, parte stabilă
• Grup, exemple: grupuri numerice, grupuri de matrice, grupuri de permutări, grupul aditiv al claselor de resturi modulo n
• Subgrup
• Grup finit, tabla operaţiei, ordinul unui element
• Morfism, izomorfism de grupuri
Inele şi corpuri
• Inel, exemple: inele numerice, inele de matrice, inele de funcţii reale
• Corp, exemple: corpuri numerice
• Morfism, izomorfism de inele

ELEMENTE DE ANALIZĂ MATEMATICĂ
Primitive
• Primitivele unei funcţii definite pe un interval. Integrala nedefinită a unei funcţii, proprietăţi ale
integralei nedefinite, liniaritate. Primitive uzuale Integrala definită
• Diviziuni ale unui interval [a, b], norma unei diviziuni, sistem de puncte intermediare, sume Riemann, interpretare geometrică. Definiţia integrabilităţii unei funcţii pe un interval [a, b]
• Proprietăţi ale integralei definite: liniaritate, monotonie, aditivitate în raport cu intervalul de integrare.
• Formula Leibniz – Newton
programa M_şt-nat pentru filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii;

ELEMENTE DE ALGEBRĂ
Inele şi corpuri
• Inel, exemple: inele numerice, inele de matrice, inele de funcţii reale
• Corp, exemple: corpuri numerice m

ELEMENTE DE ANALIZĂ MATEMATICĂ
Integrala definită
• Definirea integralei Riemann a unei funcţii continue prin formula Leibniz-Newton
• Proprietăţi ale integralei definite: liniaritate, monotonie, aditivitate în raport cu intervalul de integrare
• Metode de calcul al integralelor definite: integrarea prin părţi, integrarea prin schimbare de variabilă.
programa M_tehnologic pentru filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse naturale şi protecţia mediului, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale;

ELEMENTE DE ALGEBRĂ

Inele si corpuri
• Inel, exemple: inele numerice
• Corp, exemple: corpuri numerice
ELEMENTE DE ANALIZĂ MATEMATICĂ
Integrala definită
Definirea integralei Riemann a unei funcţii continue prin formula Leibniz – Newton
Proprietăţi ale integralei definite: liniaritate, monotonie, aditivitate în raport cu intervalul de integrare
Metode de calcul al integralelor definite: integrarea prin părţi, integrarea prin schimbare de variabilă.

programa M_pedagogic pentru filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător- educatoare.

Elemente de calcul matriceal şi sisteme de ecuaţii liniare
Matrice
Tabel de tip matriceal. Matrice, mulţimi de matrice
Operaţii cu matrice: adunarea, înmulţirea, înmulţirea unei matrice cu un scalar, proprietăţi

Determinanţi
Determinantul unei matrice pătratice de ordin cel mult 3, proprietăţi.

• ISTORIE

Programa – Anexa 2 la OMECTS nr.4800/2010
Domenii de conținut/conținuturi:
1. Romanitatea românilor în viziunea istoricilor.
2. Secolul XX –între democrație și totalitarism. Ideologii și practici politice în România și în Europa.
3. Constituțiile din România.
4. Autonomii locale și instituții centrale în spațiul românesc (secolele IX-XVIII).

• BIOLOGIE ANIMALĂ ȘI VEGETALĂ programa pentru examenul de Bacalaureat - integrală
• ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ, GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ
- programa pentru examenul de Bacalaureat pentru conținuturile clasei a XI-a integrală
- din programa pentru examenul de Bacalaureat pentru clasa a XII-a:

Cap. I – Genetică
Genetică moleculară: Acizii nucleici
- compoziţie chImică
- structura primară şi secundară a ADN
- tipuri de ARN, structură şi funcţii
- funcţia autocatalitică şi heterocatalitică
• FIZICĂ– materia claselor a IX-a, a X-a, a XI-a

• CHIMIE

FILIERA TEORETICĂ
1.PROGRAMA DE CHIMIE ORGANICĂ - FILIERA TEORETICĂ (Nivel I/Nivel II) –integral
2.PROGRAMA DE CHIMIE ANORGANICĂ ŞI GENERALĂ - FILIERA TEORETICĂ (Nivel I/Nivel II)
CONŢINUTURI PENTRU NIVEL I
1. Structura atomului. Tabelul periodic al elementelor chimice.
de elemente: s, p, d, f. Structura învelişului electronic pentru elementele din perioadele 1, 2, 3.
elaţii între structura învelişului electronic, poziţia în tabelul periodic şi proprietăţi ale elementelor: caracter metalic, caracter nemetalic. Variaţia caracterului metalic şi nemetalic al elementelor în grupele principale şi în perioadele 1, 2, 3.
oprietăţi chimice ale sodiului: reacţii cu O2, Cl2, H2O. Proprietăţi chimice ale clorului: reacţii cu H2, Fe, H2O, Cu, NaOH, NaBr, KI.

2. Legături chimice. Interacţii între atomi, ioni, molecule.
Legătura ionică. Cristalul de NaCl. Importanţa practică a NaCl. Legătura covalentă polară; molecule polare: H2O şi HCl. Legătura covalentă nepolară; molecule nepolare: H2, N2, Cl2; mol, volum molar, numărul lui Avogadro, ecuaţia de stare a gazelor perfecte. Legătura coordinativă ( NH4+ şi H3O+). Proprietăţi fizice ale apei. Importanţa practică a Cl2 şi HCl. Legătura de hidrogen.
3. Soluţii apoase.
Soluţii. Concentraţia soluţiilor: concentraţia procentuală masică, concentraţia molară. Solubilitatea substanţelor. Dizolvarea substanţelor ionice şi a substanţelor cu molecule polare în apă; factorii care influenţează dizolvarea.
4. Noţiuni de termochimie.
Reacţii exoterme, reacţii endoterme.
Entalpie de reacţie. Căldura de combustie-arderea hidrocarburilor. Legea Hess.
5. Noţiuni de cinetică chimică.
Reacţii lente, reacţii rapide. Catalizatori. Inhibitori.
6. Calcule chimice.
Rezolvarea de exerciţii şi probleme de calcul stoechiometric, puritate, exerciţii de calcul a concentraţiei procentuale de masă şi a concentraţiei molare.
CONŢINUTURI PENTRU NIVEL II
1. Structura atomului. Tabelul periodic al elementelor chimice.
de elemente: s, p, d, f. Structura învelişului electronic pentru elementele din perioadele 1, 2, 3.
elementelor: caracter metalic, caracter nemetalic. Variaţia caracterului metalic şi nemetalic al elementelor în grupele principale şi în perioadele 1, 2, 3.
2, Cl2, H2O. Proprietăţi chimice ale clorului: reacţii cu H2, Fe, H2O, Cu, NaOH, NaBr, KI.
2. Legături chimice. Interacţii între atomi, ioni, molecule.
Legătura ionică. Cristalul de NaCl. Importanţa practică a NaCl.
Legătura covalentă polară; molecule polare: H2O şi HCl. Legătura covalentă nepolară; molecule nepolare: H2, N2, Cl2; mol, volum molar, numărul lui Avogadro, ecuaţia de stare a gazelor perfecte. Legătura coordinativă ( NH4+ şi H3O+). Proprietăţi fizice ale apei. Importanţa practică a Cl2 şi HCl.
Legătura de hidrogen.
3. Soluţii apoase.
Soluţii. Concentraţia soluţiilor: concentraţia procentuală masică, concentraţia molară. Solubilitatea substanţelor. Dizolvarea substanţelor ionice şi a substanţelor cu molecule polare în apă; factorii care influenţează dizolvarea.
4. Noţiuni de termochimie.
Reacţii exoterme, reacţii endoterme.
Entalpie de reacţie. Căldura de combustie-arderea hidrocarburilor. Legea Hess.
5. Noţiuni de cinetică chimică.
Reacţii lente, reacţii rapide. Catalizatori. Inhibitori.
6. Calcule chimice.
Rezolvarea de exerciţii şi probleme de calcul stoechiometric, puritate, exerciţii de calcul a concentraţiei procentuale de masă şi a concentraţiei molare; calcularea pH-ului soluţiilor de acizi tari şi de baze tari.
7. Elemente din blocul d: structura învelişului electronic pentru elemente din perioada a 4-a.

8. Legătura coordinativă (combinaţii complexe: reactiv Tollens, reactiv Schweizer, tetrahidroxoaluminatul de sodiu).
9. Viteza de reacţie, constanta de viteză, legea vitezei.
FILIERA TEHNOLOGICĂ
1.PROGRAMA DE CHIMIE ORGANICĂ – FILIERA TEHNOLOGICĂ (Nivel I/Nivel II) –integral
2.PROGRAMA DE CHIMIE ANORGANICĂ ŞI GENERALĂ - FILIERA TEHNOLOGICĂ (Nivel I/Nivel II)
CONŢINUTURI PENTRU NIVEL I
1. Structura atomului. Tabelul periodic al elementelor chimice.
perioadele 1, 2, 3.
structura învelişului electronic, poziţia în tabelul periodic şi proprietăţi ale elementelor: caracter metalic, caracter nemetalic. Variaţia caracterului metalic şi nemetalic al elementelor în grupele principale şi în perioadele 1, 2, 3.
imice ale sodiului: reacţii cu O2, Cl2, H2O. Proprietăţi chimice ale clorului: reacţii cu H2, Fe, H2O, Cu, NaOH, NaBr, KI.
2. Legături chimice. Interacţii între atomi, ioni, molecule.
Legătura ionică. Cristalul de NaCl. Importanţa practică a NaCl.
Legătura covalentă polară; molecule polare: H2O şi HCl. Legătura covalentă nepolară; molecule nepolare: H2, N2, Cl2; mol, volum molar, numărul lui Avogadro, ecuaţia de stare a gazelor perfecte. Legătura coordinativă ( NH4+ şi H3O+). Proprietăţi fizice ale apei. Importanţa practică a Cl2 şi HCl.
Legătura de hidrogen.
3. Soluţii apoase.
Soluţii. Concentraţia soluţiilor: concentraţia procentuală masică, concentraţia molară. Solubilitatea substanţelor. Dizolvarea substanţelor ionice şi a substanţelor cu molecule polare în apă; factorii care influenţează dizolvarea.
4. Noţiuni de termochimie.
Reacţii exoterme, reacţii endoterme.
Entalpie de reacţie. Căldura de combustie-arderea hidrocarburilor. Legea Hess.
5. Noţiuni de cinetică chimică.
Reacţii lente, reacţii rapide. Catalizatori. Inhibitori.
6. Calcule chimice.
Rezolvarea de exerciţii şi probleme de calcul stoechiometric, exerciţii de calcul a concentraţiei procentuale de masă şi a concentraţiei molare.
CONŢINUTURI PENTRU NIVEL II
1. Structura atomului. Tabelul periodic al elementelor chimice.
perioadele 1, 2, 3.
şi proprietăţi ale elementelor: caracter metalic, caracter nemetalic. Variaţia caracterului metalic şi nemetalic al elementelor în grupele principale şi în perioadele 1, 2, 3.
2, Cl2, H2O. Proprietăţi chimice ale clorului: reacţii cu H2, Fe, H2O, Cu, NaOH, NaBr, KI.
2. Legături chimice. Interacţii între atomi, ioni, molecule.
Legătura ionică. Cristalul de NaCl. Importanţa practică a NaCl.
Legătura covalentă polară; molecule polare: H2O şi HCl. Legătura covalentă nepolară; molecule nepolare: H2, N2, Cl2; mol, volum molar, numărul lui Avogadro, ecuaţia de stare a gazelor perfecte. Legătura coordinativă ( NH4+ şi H3O+). Proprietăţi fizice ale apei. Importanţa practică a Cl2 şi HCl.
Legătura de hidrogen.
3. Soluţii apoase.
Soluţii. Concentraţia soluţiilor: concentraţia procentuală masică, concentraţia molară. Solubilitatea substanţelor. Dizolvarea substanţelor ionice şi a substanţelor cu molecule polare în apă; factorii care influenţează dizolvarea.
4. Noţiuni de termochimie.
Reacţii exoterme, reacţii endoterme.
Entalpie de reacţie. Căldura de combustie-arderea hidrocarburilor. Legea Hess.
5. Noţiuni de cinetică chimică.
Reacţii lente, reacţii rapide. Catalizatori. Inhibitori.
6. Calcule chimice.
Rezolvarea de exerciţii şi probleme de calcul stoechiometric, exerciţii de calcul a concentraţiei procentuale de masă şi a concentraţiei molare;
7. Legătura coordinativă, combinaţii complexe: reactiv Tollens, reactiv Schweizer, tetrahidroxoaluminatul de sodiu.
8. Viteza de reacţie, constanta de viteză, legea vitezei.
• GEOGRAFIE Tema ”Mediu înconjurător și peisaje” (inclusiv)

• DISCIPLINE SOCIO-UMANE

LOGICĂ, ARGUMENTARE ȘI COMUNICARE:
Programa - Anexa 2 la OMECTS nr. 5610/2012
Conținuturi:
1. Societate, comunicare și argumentare
• Argumentarea și structura argumentării; analiza logică a argumentelor
• Termenii: caracterizare generală (definiție, tipuri de termeni); raporturi între termeni
• Propoziții: caracterizare generală (definire, structură); tipuri de propoziții categorice; raporturi între propoziții categorice
• Raționamente: caracterizare generală (definire, structură); tipuri de raționamente
• Definirea și clasificarea: caracterizare generală; corectitudine în definire și clasificare
2. Tipuri de argumentare
• Deductivă: argumente/raționamente imediate cu propoziții categorice (conversiunea și obversiunea); silogismul (caracterizare generală, figuri și moduri silogistice, verificarea validității prin metoda diagramelor Venn); demonstrația
• Nedeductivă: inducția completă; inducția incompletă
3. Societate, comunicare și argumentare corectă
• Evaluarea argumentelor (validitatea argumentelor); erori de argumentare

PSIHOLOGIA:
Programa –Anexa 2 la OMECTS nr.4800/2010
Conținuturi:
1. Procesele psihice și rolul lor în evoluția personalității
• Procese cognitive senzoriale: caracterizare generală
• Procese cognitive superioare: gândirea; memoria; imaginația
• Activități și procese reglatorii: limbajul, motivația; voința; afectivitatea; atenția
2. Structura și dezvoltarea personalității
• Caracterizarea generală a personalității
• Temperamentul
• Aptitudinile; inteligența ca aptitudine specială
• Caracterul
• Creativitatea

SOCIOLOGIE:
Programa –Anexa 2 la OMECTS nr.4800/2010
Conținuturi:
1. Perspectiva sociologică asupra societății. Metodologia cercetării sociologice
• Specificul cunoașterii sociologice. Metode, tehnici, procedee, instrumente ale investigației sociologice
2. Societatea și viața socială
• Structura socială: status și rol; relații sociale; grupuri sociale; grupuri mici
• Instituții și organizații sociale:familia, școala, biserica, statul; partidele politice, ONG-urile
• Socializarea : rol, stadii
• Probleme sociale (discriminarea, infracționalitatea, conflictele sociale, corupția, sărăcia)

ECONOMIA:
Programa aprobată prin OMECTS nr. 5610/2012
Conținuturi:
1. Consumatorul și comportamentul său rațional
• Nevoi și resurse
• Cererea
• Consumatorul și comportamentul său (cost de oportunitatea, utilitatea economică)
2. Producătorul/întreprinzătorul și comportamentul său rațional
• Proprietate și liberă inițiativă
• Oferta
• Factorii de producție și combinarea acestora
• Costuri, productivitatea, profit, eficiență economică
3. Piața-întâlnire a agenților economici
• Relația cerere-ofertă-preț în economia de piață
• Mecanismul concurențial
• Forme ale pieței: Piața monetară, Piața capitalurilor, Piața muncii

FILOSOFIE:
Programa –Anexa 2 la OMECTS nr.4800/2010
Conținuturi:
1. Omul
• Problematica naturii umane
• Sensul vieții
2. Morala
• Teorii morale
• Probleme de etică aplicată

_________________
Toate cele bune,

prof.dr. Marin Florin Ilieș


Sus
 Profil  
 
Afişează mesajele de la anteriorul:  Sortează după  
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 1 mesaj ] 

Ora este UTC + 3


Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 8 vizitatori


Nu puteţi scrie subiecte noi în acest forum
Nu puteţi răspunde subiectelor din acest forum
Nu puteţi modifica mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi şterge mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi publica ataşamente în acest forum

Căutare după:
Mergi la: