COLEGIUL NAŢIONAL “DECEBAL” DEVA
http://www.cnd.ro/forum/

Examenul de atestare a competenţelor profesionale -2014
http://www.cnd.ro/forum/viewtopic.php?f=29&t=3519
Pagina 1 din 1

Autor:  Florin Ilies [ Mar Ian 07, 2014 3:33 pm ]
Subiectul mesajului:  Examenul de atestare a competenţelor profesionale -2014

În atenţia profesorilor de informatică,

In atentia elevilor,

Absolvenţii de învăţământ liceal, cursuri de zi, de la clasele de matematică - informatică, matematică –informatică intensiv informatică, din anul 2013-2014, sau promoţiile anterioare, vor susţine examenul de atestare a competenţelor profesionale în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a competenţelor profesionale a absolvenţilor claselor de matematică-informatică, intensiv informatică, aprobată prin Ordinul MECI nr. 4843/27.08.2009.

Din ataşamentele acestui anunţ se pot consulta:
O R D I N nr. 4843/27.08.2009 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare a competenţelor profesionale a absolvenţilor claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică
M E T O D O L O G I A de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare a competenţelor profesionale a absolvenţilor claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică
PRECIZĂRI referitoare la organizarea şi desfăşurarea a examenului de certificare/atestare a competenţelor profesionale a absolvenţilor din învăţământului preuniversitar în anul şcolar 2013-2014 (Adresa M.E.N. nr. 6542601.11.2013)

De asemenea, din ataşamentul acestui anunţ se pot descărca subiectele propuse pentru examenul de atest, sesiunea mai 2014.

Se vor avea în vedere următoarele aspecte metodologice:
Art. 12, al. (3) Catedra de specialitate din fiecare liceu elaborează si afişează, până la sfârşitul lunii decembrie a anului şcolar în curs, listele cu teme pentru proiect(produs soft). La selectarea temelor se va ţine seama de aspectele fundamentale prevăzute în programa şcolară şi se va urmări, în mod special, latura practic-aplicativă a domeniului. Temele proiectelor practice vor fi astfel stabilite încât sa aibă grade de complexitate aproximativ egale.
(4) Stabilirea temelor pentru realizarea produsului soft si alegerea acestora de către candidaţi, sub semnătură, se face la nivelul unităţii de învăţământ, până la data de 15 ianuarie.
(5) Elevii elaborează / pregătesc lucrările sub îndrumarea profesorilor care predau la clasă.
Acestea vor fi depuse la secretariatul unităţii de învăţământ si înregistrate până la data de 1mai. Proiectul va fi însoţit de un referat cu privire la proiectul depus de candidat, întocmit de profesorul îndrumător si finalizat cu admis/respins.

Ataşamente:
Subiecte-Atestat.rar [3.72 MiB]
Descărcat de 472 ori
Nota_certificare_2013-2014.pdf [450.66 KiB]
Descărcat de 480 ori
Metodologie_Atestat_Informatica.pdf [116.17 KiB]
Descărcat de 371 ori
OMECI - 2009 - atestatInfo.pdf [67.73 KiB]
Descărcat de 349 ori

Pagina 1 din 1 Ora este UTC + 3
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/