COLEGIUL NAȚIONAL "DECEBAL" DEVA
http://www.cnd.ro/forum/

Examenul de atestare a competen?elor profesionale -2014
http://www.cnd.ro/forum/viewtopic.php?f=29&t=3519
Pagina 1 din 1

Autor:  Florin Ilies [ Mar Ian 07, 2014 2:33 pm ]
Subiectul mesajului:  Examenul de atestare a competen?elor profesionale -2014

În aten?ia profesorilor de informatic?,

In atentia elevilor,

Absolven?ii de înv???mânt liceal, cursuri de zi, de la clasele de matematic? - informatic?, matematic? –informatic? intensiv informatic?, din anul 2013-2014, sau promo?iile anterioare, vor sus?ine examenul de atestare a competen?elor profesionale în conformitate cu Metodologia de organizare ?i desf??urare a competen?elor profesionale a absolven?ilor claselor de matematic?-informatic?, intensiv informatic?, aprobat? prin Ordinul MECI nr. 4843/27.08.2009.

Din ata?amentele acestui anun? se pot consulta:
O R D I N nr. 4843/27.08.2009 privind aprobarea Metodologiei de organizare ?i desf??urare a examenului de atestare a competen?elor profesionale a absolven?ilor claselor de matematic?-informatic? ?i matematic?-informatic?, intensiv informatic?
M E T O D O L O G I A de organizare ?i desf??urare a examenului de atestare a competen?elor profesionale a absolven?ilor claselor de matematic?-informatic? ?i matematic?-informatic?, intensiv informatic?
PRECIZ?RI referitoare la organizarea ?i desf??urarea a examenului de certificare/atestare a competen?elor profesionale a absolven?ilor din înv???mântului preuniversitar în anul ?colar 2013-2014 (Adresa M.E.N. nr. 6542601.11.2013)

De asemenea, din ata?amentul acestui anun? se pot desc?rca subiectele propuse pentru examenul de atest, sesiunea mai 2014.

Se vor avea în vedere urm?toarele aspecte metodologice:
Art. 12, al. (3) Catedra de specialitate din fiecare liceu elaboreaz? si afi?eaz?, pân? la sfâr?itul lunii decembrie a anului ?colar în curs, listele cu teme pentru proiect(produs soft). La selectarea temelor se va ?ine seama de aspectele fundamentale prev?zute în programa ?colar? ?i se va urm?ri, în mod special, latura practic-aplicativ? a domeniului. Temele proiectelor practice vor fi astfel stabilite încât sa aib? grade de complexitate aproximativ egale.
(4) Stabilirea temelor pentru realizarea produsului soft si alegerea acestora de c?tre candida?i, sub semn?tur?, se face la nivelul unit??ii de înv???mânt, pân? la data de 15 ianuarie.
(5) Elevii elaboreaz? / preg?tesc lucr?rile sub îndrumarea profesorilor care predau la clas?.
Acestea vor fi depuse la secretariatul unit??ii de înv???mânt si înregistrate pân? la data de 1mai. Proiectul va fi înso?it de un referat cu privire la proiectul depus de candidat, întocmit de profesorul îndrum?tor si finalizat cu admis/respins.

Ataşamente:
Subiecte-Atestat.rar [3.72 MiB]
Descărcat de 525 ori
Nota_certificare_2013-2014.pdf [450.66 KiB]
Descărcat de 527 ori
Metodologie_Atestat_Informatica.pdf [116.17 KiB]
Descărcat de 424 ori
OMECI - 2009 - atestatInfo.pdf [67.73 KiB]
Descărcat de 399 ori

Pagina 1 din 1 Ora este UTC + 2
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/