COLEGIUL NAȚIONAL "DECEBAL" DEVA
http://www.cnd.ro/forum/

Expozi?ie tematic? “Bucuriile iernii”
http://www.cnd.ro/forum/viewtopic.php?f=25&t=423
Pagina 1 din 1

Autor:  Florin Ilies [ Mar Noi 03, 2009 8:17 pm ]
Subiectul mesajului:  Expozi?ie tematic? “Bucuriile iernii”

INVITA?IE
Expozi?ie tematic? “Bucuriile iernii”
Expozi?ie – concurs
Stima?i colegi,
V? invit s? participa?i la aceast? activitate organizat? la nivel jude?ean ?i v? rog s? v? implica?i în coordonarea lucr?rilor relizate de elevi, în selectarea ?i expedierea lor .
CERIN?E
* Expozi?ia se adreseaz? copiilor ?i elevilor cu vârste cuprinse între 3 ?i 19 ani .
* Tehnica ?i formatul sunt libere. Se pot realiza atât lucr?ri bidimensionale cât ?i lucr?ri tridimensionale.
* Sec?iunile la care se poate participa sunt urm?toarele: Arte Plastice, Arte Decorative, Fotografie.
* Fiecare cadru didactic coordonator va trimite un num?r de 5 lucr?ri pentru fiecare ciclu de înv???mânt ( pre?colar, primar, gimnazial, liceal).
* Lucr?rile vor avea un passpartout de aproximativ 3cm. ?i vor avea scrise cu majuscule ?i caractere bloc, în partea dreapt? jos, urm?toarele date de identificare: nume/prenume elev, vârsta. ?coala, cadru didactic coordonator.
* Lucr?rile se vor trimite la inspectoratul ?colar, la camera 209, pentru Inspector de specialitate, prof. Adriana Emilia Popa, pân? la data de 30 noiembrie 2009.
Pentru realizarea unui pliant v? rog s?-mi trimite?i lucr?rile ?i în format electronic, la adresa de e-mail: canija56@yahoo.com.
Vernisajul expozi?iei va avea loc la Inspectoratul ?colar al Jude?ului Hunedoara, în data de 8 decembrie 2009, ora 14.
Lucr?rile vor fi selectate de un juriu format din profesori ?i arti?ti plastici.
Se vor acorda 3 premii ?i 4 men?iuni pentru fiecare ciclu ?i pentru fiecare sec?iune.
Toate cadrele didactice implicate vor primi o adres? de mul?umire.

Pagina 1 din 1 Ora este UTC + 2
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/